maandag 1 april 2013

De gans met de gouden eieren


Uit de bekende fabel over de gans met de gouden eieren kunnen we meer leren dan dat hebzucht tot niets waardevols leidt. De Griekse dichter Aisopos (circa 620 – 560 v. Chr.), die ook de geestelijke vader was van de fabel over de haas en de schildpad, beschreef de fabel als eerste ongeveer als volgt.

Een arme boer ziet op een dag een schitterend gouden ei ziet liggen in het nest van zijn lievelingsgans. Hij wil het aanvankelijk weggooien, maar bedenkt zich en neemt het mee om het nader te onderzoeken. Het ei is van zuiver goud! De boer kan het niet geloven. Zijn verbazing wordt nog groter wanneer hij de volgende dag dezelfde ontdekking doet. Elke dag weer rent hij, zodra hij wakker wordt, naar het nest en steeds weer vindt hij een gouden ei. Het lijkt te mooi om waar te zijn. 
Omdat zijn hebzucht en ongeduld alsmaar groter worden valt het hem steeds zwaarder om de volgende dag af te wachten.

Hij besluit dan ook de gans te slachten om de eieren er allemaal tegelijk uit te halen. Maar als hij het dier opensnijdt is er geen gouden ei te bespeuren. Hij zal er ook nooit meer één aantreffen, hij heeft de gans die hem de gouden eieren leverde vermoord.

De gans is een metafoor voor productiemiddelen als kapitaal, personeel, systemen, machines, lichaam en kennis. De gouden eieren zijn een metafoor voor de opbrengsten, de meetbare resultaten. De fabel van de gans met de gouden eieren is voor velen een bron van inspiratie. Zo schrijft managementgoeroe Stephen Covey er bijvoorbeeld over in zijn bestseller: 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap'. Hieronder volgt een overzicht van 8 lessen die kunnen worden geleerd uit deze fabel. De lessen 5, 6 en 7 zijn ontleend aan Covey.

Hebzucht leidt niet tot iets waardevols.

Wees je ervan bewust dat je een gans hebt.
Veel mensen weten niet dat ze een gans hebben.

Richt je aandacht op één uitstekende gans. Doordat de boer zijn aandacht richtte op de gans die hem het meeste opleverde, werd hij vele malen rijker dan wanneer hij vele ganzen zou verzorgen.

Doe niet zelf alle werk,
maar laat de gans voor je werken.

Richt je niet alleen op de gouden eieren, maar zorg ook goed voor de gans want anders zul je beide verliezen.

Richt je aandacht niet alleen op de gans, maar ook op de gouden eieren, want anders zul je niet in staat zijn jezelf en de gans in leven te houden.

Zorg voor een optimale balans tussen aandacht voor de gans en aandacht voor de gouden eieren.

Besef dat de grootste bronnen van vreugde (de gouden eieren) liggen in dat wat gewoon en vertrouwd is in je leven, en zoek je goud in eerste plaats bij je gezin, je vrienden, je huis, je werk en je talenten.