vrijdag 22 november 2013

Citaten over hoop en vertrouwenOnzekere verwachting

Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Er zijn twee tegengestelden van hoop: wanhoop als de kans op de gewenste gebeurtenis verkeken lijkt, of vrees als de (onzekere) verwachting een ongewenste gebeurtenis betreft. Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden. Wikipedia stelt dat hoop passief kan zijn, zoals een wens, maar ook actief.

Gewenste gebeurtenis


In het laatste geval wordt de kans op de gewenste gebeurtenis vergroot door persoonlijke inspanningen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een gevangene die voortdurend werkt aan zijn ontsnapping. Daartegenover staat dan de gevangene die alleen maar wenst vrij te zijn, en de gevangene die denkt nooit meer vrij te zullen komen.

Vertrouwen

Hoop ligt tussen weten en wensen in, maar is dus geen ‘wishful thinking'. Hoop heeft van doen met geloven dat iets kan gebeuren als je er maar hard genoeg voor werkt. Hoop heeft dus zeker ook met vertrouwen van doen. En dat is juist nu weer meer dan ooit nodig. In de financiële wereld, in het bedrijfsleven in het algemeen, in de economie, in de politiek, in leiders, in Europa en in elkaar.

**

Iedereen vertrouwen is dwaas,
niemand vertrouwen is nog dwazer.

**

Vertrouw op Allah,
maar bind je kameel wel vast.

**

De enige manier
om zakelijk of privé vertrouwen te wekken
is door geloofwaardig te zijn.

Gerard Arpey

Wat er ook voor een mens belangrijk is,
het gedijt in een atmosfeer van vertrouwen.

Sissela Bok

Vertrouwen is absoluut
cruciaal voor langetermijnsucces.

Jim Burke

Je moet mensen vertrouwen
en geloof in hen styellen,
anders wordt het leven onmogelijk.

Anton Chekhov

Het eerste wat iedere leider moet doen
is vertrouwen wekken.

Doug Conant

Leiderschap is resultaten behalen
op een manier die vertrouwen wekt.

Stephen M.R. Covey

Vertrouwen blijft voor de meeste mensen aan het zicht onttrokken. Ze hebben geen idee hoe aanwezig en algemeen verspreid het effect van vertrouwen is op iedere relatie, in iedere organisatie, bij iedere transactie, op ieder moment van hun leven.

Maar als ze eenmaal een 'vertrouwensbril' op hebben en zien wat er zich onder de oppervlakte afspeelt, heeft dat directe gevolgen voor het vermogen om hun doelmatigheid in iedere dimensie van hun leven te vergroten.

Stephen M.R. Covey

Je wordt misschien bedrogen als je teveel vertrouwt,
maar als je te weinig vertrouwt
wordt het leven een kwelling.

Frank Crane

Het genereren van vertrouwen
zou je eerste verantwoordelijkheid moeten zijn
als je naar je werk gaat.

Robert Eckert

Wie slordig is
met de waarheid in kleine zaken,
kan niet worden vertrouwd met belangrijke zaken.

Albert Einstein

Uit alles wat ik gezien heb,
heb ik geleerd de Schepper te vertrouwen
voor alles wat ik niet gezien heb.

Ralph Waldo Emerson

Vertrouwen in jezelf
is het eerste geheim van succes,
de essentie van heldendom.

Ralph Waldo Emerson

Vertrouwen in het eigen handelen
is de eerste voorwaarde voor succes.

Max Euwe

Je kunt alle feiten en cijfers op een rijtje hebben,
alle bewijzen, alle steun die je kunt wensen,
maar als je geen vertrouwen afdwingt, ben je nergens.

Naill Fitzgerald

Optimisme is het vertrouwen dat tot leidt tot bereiken. Zonder hoop en zelfvertrouwen kan niets tot stand komen.

Helen Keller

Vertrouwen in de economie.
Nee, ik geloof in de wereld.

Loesje

Als je vertrouwen hebt,
hoef je niet de gehele trap te zien
om de eerste stap te zetten

Martin Luther King

Snelheid ontstaat
wanneer mensen elkaar echt vertrouwen.

Edward Marshall

Vertrouw, maar Verifieer.

Ronald Reagan

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen,
vooral aan zelfvertrouwen.

Eric van der Steen

Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.

Henri David Thoreau

Zo lang er leven is,
is er hoop.

Cicero

Hij die leeft van hoop,
loopt gevaar te verhongeren.

Benjamin Franklin

In het rijk van de hoop
is het nooit winter.

Russisch spreekwoord

Wanneer men de hoop laat varen,
vaart men zelf met haar mee.

Cees Buddingh

Hoop is gewoonlijk een slechte gids,
doch een voortreffelijke reisgenoot.

Lord Halifax

Het laatste wat sterft is hoop.

Arnon Grunberg