vrijdag 7 maart 2014

Gebruik jij je linker of rechter hersenhelft

Pak pen en papier er maar bij! Na deze anderhalve minuut durende video weet jij of je je rechter of linker hersenhelft meer gebruikt en wat dat zegt over het type persoon dat je bent.

Hier klikken

Het linkerdeel van je hersenen maakt gebruik van onder andere de volgende functies:

Gebruik van logica
Detail georiënteerd
Feiten
Woorden en taal
Heden en verleden
Wiskunde en wetenschap
Weten
Bevestigen
Orde en patroon percepties
Realiteitzin
Modellen en strategie
Praktisch
Veilig

Het rechterdeel van je hersenen maakt gebruik van onder andere de volgende functies:

Gebruik van gevoel
Holistisch
Verbeelding
Symbolen en afbeeldingen
heden en toekomst
Filosofie en religie
Geloofsystemen
Waardering
Ruimtelijke perceptie
Fantasie
Mogelijkheden
Risico's

De linker hersenhelft is nuchter en wil feiten, de rechter kan fantaseren en is creatief. Vandaar de belangstelling bij mensen waarvan de rechter hersenhelft sterk is voor kunst en muziek. De linker probeert een ander te begrijpen, de rechter probeert de ander aan te voelen. De rechter hersenhelft speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in zaken als intuïtie, inspiratie, helderziendheid en andere paranormale vermogens.

Bij de meeste mensen zijn beide hersenhelften min of meer los van elkaar actief en werken zij elkaar vaak zelfs tegen, wat inhoudt dat je iets kunt denken of willen waar het gevoel het niet mee eens is. Bij de gemiddelde man lijkt de samenwerking slechter te zijn dan bij de gemiddelde vrouw. Soms wint het gevoel, soms het denken en zegt ons gevoel iets anders. Het beste is dat beide samenwerken, wat zelden het geval is.