woensdag 27 juni 2012

Stilte


Stilte is niet de afwezigheid van geluid,
Stilte is je niet laten afleiden door lawaai.