donderdag 12 juli 2012


Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen.
Omdat de vrede in onszelf ontstaat in
wat wij samen doen en niet in wat wij dromen.

Toon Hermans