zaterdag 7 juli 2012

Dankbaarheid en het ego


Belangrijk is dat eerst het gevoel er is (gelukkig zijn). Daarna komen pas de gebeurtenissen (zoals geluk aantreffen in de buitenwereld). Datgene wat je waardeert, datgene waar je dankbaar voor bent, groeit. Door klagen worden dingen erger.

Stel dat er in je leven negenennegentig dingen zijn die slecht lopen en dat er maar één ding goed loopt. Als je voor dat ene ding dankbaar wordt aan het Universum, kom je in een mooie energie van dankbaarheid en waardering en dan kom je langzaam in een spiraal naar boven. Dan zul je steeds meer dingen vinden waar je dankbaar voor kunt zijn. Het Universum en de mensen om je heen zullen die naar je toe brengen. Genieten is daar belangrijk bij. Als je iets moois hebt gecreeëerd, geniet daar van. Geniet iedere dag zelfs van kleinste dingen. Want de energie van genieten is hele hoge energie, hele mooie energie. Zoek altijd iets om dankbaar voor te zijn, om van te genieten. En leer jezelf aan om in die energie te blijven.

De kunst is juist het loslaten, het jezelf zijn en accepteren van de huidige situatie i.p.v. je geluk halen uit dingen doen of nastreven. De oplossing ligt niet in het zoeken naar een methode om onze gedachten te veranderen, maar wel in op een andere manier naar onze gedachten kijken. We bereiken ons doel door gewoon te Zijn en niet door iets te doen. Dat is de kern van meditatie!

Het is eenvoudig:

Willen ontspannen geeft spanning,
spanning toelaten geeft ontspanning.

Als we ruimte geven aan wat er is, kunnen we vrede ervaren. Er is alleen maar het Nu, zelfs de toekomst komt altijd als het Nu. Ook het verleden was ooit 'Nu'. We leren de mensen los te komen en afstand te nemen van het alsmaar reproduceren en herkauwen van vroegere gebeurtenissen. En contact te nemen met de eenvoud en de schoonheid van dit moment. Er is de pijn en we willen daarvoor geen afleiding zoeken. We zien de pijn en we gaan er zacht contact mee zoeken, we laten toe dat ze er is, scheppen een medium waarbinnen de pijn op haar eigen ritme, lente, zomer, herfst en winter kent en weer kan verdwijnen. Wanneer we er in slagen om ons ego en gedachtewereld minder serieus te nemen, onze huidige situatie te accepteren en niet in elke situatie een onderzoek opstarten om onze gedachten/gevoelens te onderzoeken of er een probleem van te maken kunnen we vooruitgang boeken in ons streven naar meer tijd in het Nu te leven. In het Nu bestaan je problemen niet omdat je het volledig accepteert en dus loslaat. Misschien ervaar je het probleem wel maar in plaats van speler ben je toeschouwer geworden en neem je enkel en alleen je gedachten waar zonder er een oordeel aan te verbinden. We nemen waar en kunnen zelf bepalen wat we er mee doen en daarmee nemen we de wortel van het probleem weg. Het probleem doet je niets meer en is dus eigenlijk geen echt probleem meer.

Het Ego

De meeste frustraties, angsten, twijfels, onzekerheden bestaan bij de gratie van ons ego. Ego betekent letterlijk tweede ik en omvat min of meer een mentaal beeld van jezelf. Het ego denkt werkelijk alles over jezelf en iedereen te weten en doet er alles aan om zichzelf in stand te houden. Kernwoorden die bij de conditionering van ons ego horen zijn:

Nee
Tekort
Verzet
Onrust
Afgescheiden
Afhankelijkheid
Incompleet en tijd

Aangezien al onze indrukken subjectief zijn en dus door iedere persoon op een andere manier ervaren en geïnterpreteerd worden, kunnen we over onze gedachtewereld zeggen dat we deze ook niet al te letterlijk moeten nemen.

Ons ego is zoals M Caplan het zo mooi verwoordt de schrijver, regisseur, alle acteurs en recensent in één. Het ego bepaalt het scenario totdat de werkelijke ik het overneemt en we in een staat van Zijn verkeren.

Onder Zijn verstaan we een open concept die de transcendente werkelijkheid van het leven in het Nu beslaat. Ons ego is dus de grote boosdoener en het resultaat is dat regelmatig in de spirituele wereld de aanval op het ego wordt ingezet. Wij vragen ons persoonlijk af of dat juiste methode is. Hebben we het ego in de eerst plaats niet nodig om ons te motiveren voor het pad van de verlossing? Het ego hoeft niet in de kerker te belanden, maar zou onze dienaar en niet onze keizer moeten zijn. Wat we moeten onthouden is dat het ego verantwoordelijk is voor onze gedachten van frustraties, angsten, twijfels, onzekerheden en dus van alle gedachten die niets met het moment van Nu te maken hebben. Wanneer we er in slagen om ons ego en gedachtewereld minder serieus te nemen, onze huidige situatie te accepteren en niet in elke situatie een onderzoek opstarten om onze gedachten te onderzoeken of er een probleem van te maken kunnen we progressie boeken in ons streven naar meer tijd in het Nu te leven.

"Je moet je bewust ontdoen van alle gedachten, beelden en dus ook angsten. Je bent alleen met het moment bezig. Gedachten werken als een scheidslijn tussen jou en wat je ziet. Dan is het uitzicht niet helder genoeg. Je zintuigen moeten als het ware opbloeien en dat gebeurt alleen als je niet denkt. Als je bang bent, heb je de neiging je in je zelf terug te trekken, je wordt zenuwachtig en gaat fouten maken".

Een Zen-student vroeg zijn leraar:

"Meester, wat is Zen?"

De meester antwoordde:

"Zen is de vloer vegen als je de vloer veegt,
eten als je eet
en slapen als je slaapt."

Het kunnen loslaten van vooroordelen, voorkeuren, herinneringen, verhalen, conditioneringen en routines zorgt ervoor dat het ego minder de kans krijgt om de innerlijke balans te verstoren en we dus vaker en langer in het Nu kunnen zijn.
We zoeken in feite naar de oorzaak-gevolg relatie van problemen en situaties om er van te leren en zonder de schuldige te veroordelen. Wij allemaal zijn de optelsom van ons verleden en in het heden kunnen we daar eenmaal niets aan veranderen. Het is zoals het is en we kunnen onze energie beter aan zinnigere zaken besteden dan er tegen te vechten.

Het proces is een bijzondere effectieve insteek om niet alleen de diepere dimensies van ons Zelf en ons bestaan te onderzoeken, maar ook om met de problemen van alle dag om te gaan. Oude en nieuwe problemen zullen je minder raken, je wordt een evenwichtiger persoon die het beste uit zichzelf naar boven kan halen.