zaterdag 7 juli 2012

De kracht van verandering


Wij kunnen ons denken soepeler maken en meer openstaan. Oude dingen loslaten dat is voor iedereen altijd erg moeilijk gebleken. Dit zijn momenten in ons leven als mens, waarop wij ontvankelijk zijn voor de grote kracht der verandering. Dan keert het hele Yin -Yang - effect in onszelf.

Het is de kracht der verandering. Wij kunnen het prettig vinden of niet, maar in ons leven zullen zich veranderingen voltrekken. Als de oude Chinezen met de kracht van de I Tjing omgingen, zeiden zij: "Dat wij moeten veranderen, en iedere verandering is weer een vernieuwing." " Wanneer één deur dicht gaat, gaat een andere deur weer open."

Het betekent meer of minder dat wij iedere keer wanneer wij in een andere fase komen, wij dan het verleden weer achter ons moeten laten. Wanneer wij dat niet doen, laten wij de deur op een kier staan, dan gaan wij die verandering ook niet echt aan!

Kunnen wij niet loslaten, dan kunnen wij ook niet zo snel veranderen. Dan moeten wij langer over onze 'opdracht' doen. Vraag eens af, wanneer wij zomaar een aantal dagen ziek worden: 'waarom'? Daar is een reden voor, wij mogen best wel eens beter naar onszelf luisteren. Al die facetten in ons leven komen tot ons volgens een ordening, een bewuste ordening, waarmee ik wil aangeven: de verandering financieel, maatschappelijk, economisch, menselijk, al die krachten komen van buiten af naar ons toe. Dat is dan nodig, om er nu mee te leren omgaan.

Alles gebeurt buiten ons om, maar wij moeten er iets van leren. Is dit een verandering die wijzelf willen? Want die verandering is evolutie en die kracht komt om te kunnen veranderen en om mee te gaan met deze grote verandering. Het heeft ons geleerd om met een hele boel facetten des levens buiten onszelf, om te gaan. Maar hoe vaak hebben wij geprobeerd te leven wie wij echt zijn? Het is de kracht van het Yin en Yang, die tegenover elkaar komen te staan. Het is de kracht van eb en vloed, van geven en ontvangen, van mannelijk en vrouwelijk. Wanneer wij synchroon lopen en meegaan in die vernieuwing, zullen wij ons gezond voelen, dan wordt onze vitaminen en mineralen voorraad hersteld. De levens energie doorstroomt onze meridianen in de zenuwbanen, waardoor wij in evenwicht komen en gezond blijven.

Oorzaak en gevolg


Het is 'oorzaak en gevolg' en weten wat goed of kwaad is. Iedereen heeft zo zijn eigen Pad te gaan en andere levenslessen te leren en wij kunnen zelf invullen wat onze levenslessen wel zijn. Het is niet zo moeilijk als wij wel denken. Het zijn geen echte grote lessen die wij moeten leren. Leef in waarheid en leef zuiver, dan hebben wij al veel geleerd. Wij weten best zelf wel wat wij nog moeten leren.

Dharma helpt ons met onze levenswijsheid die dan nodig is om het juiste te gaan leren. Deze is daarmee de regelaar van hoe en wanneer die les komt. Het geeft aan, of liever wij voelen het, wanneer wij iets aan het leren zijn.

De voornaamste levensles is onze 'Emoties'. Als wij deze niet de baas worden, dan hebben de emoties het van ons gewonnen. Ook heel belangrijk is onze 'Ego' uit ons leven te bannen, doordat komen wij al dichter bij onszelf. Onze Ego heeft al die tijd de plaats van onze IK ingenomen. Als wij die ego loslaten komt er ook meer liefde voor onszelf vrij.

Dan heb wij al twee hele grote levenslessen begrepen en getransformeerd. Die levenslessen moeten wij eerst goed begrijpen voordat wij deze kunnen transformeren.

Reinigen door loslaten

De keus van meegaan is de moeilijkste, omdat wij waarschijnlijk iets zullen moeten Loslaten. Nu kunnen wij dat reinigen door kruidenthee te drinken. Wij kunnen het reinigen door te vasten. Wij kunnen het reinigen door ziek te worden en koorts te krijgen. Wij kunnen het ook reinigen door lost te laten.. Dat werkt het vlugste.

En dat is de beste reiniging! Loslaten is evolutie en dit is veranderen. Dat betekent, dat de hele energiebron die wijzelf zijn in dit leven 'niets' anders doen dan iets 'aangaan' en iets 'loslaten'. Als wij de dingen dus laten gebeuren, maar ook wanneer wij met onze gedachten kracht gaan werken en dan zeggen: "Ik wil mijzelf ontwikkelen. Ik wil de baas zijn over mijzelf. Ik wil nog alleen maar positief denken". Dan ontdekken wij, dat deze positieve kracht invloed uitoefent op de veranderingen in ons leven. Waar wijzelf de baas over zijn.

Het leven op Aarde is een leerschool en wij moeten zolang reïncarneren, om dan steeds weer ervaringen op te doen. Toch is het maatschappelijk ook belangrijk voor ons als mens. Als wij niet tevreden zijn met ons beroep, kunnen wij een ander beroep kiezen. We hebben allemaal wel iets speciaals, waarvan wij zeggen: "Dat wil ik gaan doen." Want ieder mens zou moeten kunnen doen wat hijzelf zou willen doen.

Laat de storm van het leven over je heen komen. Buig mee en laat de kracht van onszelf zijn en zeg dan, de kracht van verandering is mij Niet vreemd en zeg dan, Ik ben een stuk opgeschoten in mijn evolutie, ik ben er dankbaar voor, maar ik moet weer naar een volgende fase, anders ga ik achteruit. Ik moet altijd in een opgaande spiraal zitten en niet in een neergaande spiraal, want dan ga je achteruit, in plaats van vooruit.

Gedachten zijn krachten:

Wij kunnen op een heel andere manier met het leven omgaan. Niets moet, alles mag, maar laat dat mogen dan ook gebeuren. Laat, die gedachtekracht ook positief zijn en alles wat wij willen, kunnen wij waarmaken met onze gedachten krachten. Ieder gebeuren is ontstaan als een gedachte.

Al die verschillende rassen, die verschillende mensen, andere inzichten en culturen komen steeds meer door elkaar heen. Wij worden gedwongen met elkaar te communiceren en dat gaat soms moeizaam. En zolang wij maar voor elkaar openstaan en ons in kunnen leven in die ander, is het goed. Wij hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Wij hoeven het niet allemaal te doen zoals de ander het doet. Want dat maakt ons juist zo uniek, maar zolang wij de kracht van verandering, de werkelijke verandering in onszelf maar kunnen begrijpen.