maandag 9 juli 2012

De wijsheid van een boom


Het leven lijkt ingewikkeld en het valt ook niet altijd mee. Vaak wringen we ons in bochten om maar te overleven. We zoeken wegen om verder te kunnen groeien in ons leven. Een doel zoeken en daar naartoe leven. Hopende om rechtstreeks op dat doel af te kunnen gaan. Niet vermoedend dat het doel moeilijk haalbaar is. Onderweg zullen we obstakels tegen komen, weerstand van de omgeving. Dit alles zorgt er dan voor dat we op onze eigen kracht aangewezen zijn. Als je in zo'n proces zit zie je niet altijd goed welke kant je moet kiezen. moet ik links, recht of gewoon eigenwijs rechtdoor?

Als je zulke situaties tegenkomt en het leven lijkt moeilijk, kijk dan eens naar de bomen. Kijk dan eens hoe de bomen dit doen en ervaar hun kracht om te overleven. Hieronder een uiteenzetting van het leven van bomen.

Een boom groeit uit een eikel. De eikel is de kern, het beginpunt van een nieuw leven. Leg maar 10 eikels langs elkaar. Ze hebben allemaal een ander uiterlijk. Ieder een eigen vorm, kleur, grootte. Van een afstand zijn ze allemaal gelijk en dat klopt ook. Ze hebben allemaal hetzelfde doel. Het doel om een grote, sterke, gezonde boom te worden. Een stevige boom die vruchten kan dragen en zich zo voort kan planten om haar soort in stand te houden. De wens van een eikel is om in een vruchtbare omgeving wortels te zetten voor een stevige basis. Deze wens is afhankelijk van haar omgeving. Wordt de eikel meegenomen en verplaatst door een mens, dier, regen of wind en waar beland ze dan.

Als de eikel opgenomen wordt door moeder natuur, kan ze beginnen met haar ontwikkeling, met haar groei. De kiem komt los en begint haar eerste wortel te zetten. Haar eerste wortel, om haar plaats in onze natuur in te nemen. Hier ga ik staan. Hier is mijn plaats.

Als de wortels gezet zijn wordt het tijd om de stam neer te zetten. De eerste punt/tak komt uit moeder aarde. Op dit moment wordt het nieuwe leven getoond aan de omgeving. Vol trots in de natuur. Dit prachtige gebeuren gaat ook gepaard met concurrentie. De concurrentie die hier bedoeld wordt is de strijd om een eigen plek op deze aarde.

Als de boom opkomt is direct de omgeving bepalend. Komt zij eruit, ten midden van een gazon dat wekelijks gemaaid wordt, dan is het duidelijk, dan stopt het leven hier. Als ze het geluk heeft op een voedzame plaats uit te komen, zal ze doorzetten. De takken worden gevormd. het eerste blad zal ontwikkeld worden. Deze bladeren zijn kwetsbaar. Ze staan dicht bij de grond, zijn voedzaam voor sommige dieren. Als de blaadjes afgegeten worden heeft de kern de kracht om weer nieuw blad te vormen. De boom groeit door. Langzaam maar doelgericht.

De top van de boom zoekt haar weg. Als er een struik in de weg staat zal de top een beetje naar links of rechts gaan. Toch zal de boom dit pas doen als duidelijk is dat de struik krachtiger is, anders blijft de boom rechtdoor groeien, recht op haar doel af.

De wind, de regen en andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de boom scheef gaat. Toch ... ,  de wortels zitten stevig in moeder aarde en de boomtop zoekt weer haar doel. Ze zal zichzelf herstellen en afbuigen naar boven om de richting naar het doel weer in zicht te krijgen. Dit vertraagd haar proces maar dat kan haar er niet van weerhouden om door te zetten.

De boom blijft zich ontwikkelen. Nieuwe takken vormen met voldoende blad om de energie uit de lucht te halen. Energie om reserves op te bouwen en op te slaan in de stam.

In de herfst is het tijd om te rusten. Tijd om even alle bladeren los te laten. Tijd om in zichzelf te keren en alle gebeurtenissen los te laten. De herfst en de winter gebruiken om vanbinnen structuur te brengen om zo in het voorjaar weer tot leven te komen. Nieuw blad vormen en nieuwe scheuten uitzetten.

Als er takken afgebroken worden of afgezaagd zijn, heeft de boom in het voorjaar weer de kracht om de wonden te herstellen. Alle los zittende takken zijn in de winter uit de boom gewaaid. Dit zijn takken die hun functie al volbracht hebben en niet meer nodig zijn. Op deze manier is er weer ruimte gekomen in de boom. Meer licht kan er schijnen op de stam, op de basis. Ruimte voor nieuwe scheuten, nieuw leven, nieuwe ontwikkeling.

De boom krijgt te maken met ziekten en plagen. Het blad kan aangevreten of besmet worden. Toch geeft de boom niet op. Het grootste deel van de hele boom is gezond en dit heeft meer kracht dan het stukje aangetaste boom. In het ergste geval is de boom een jaar bezig om zichzelf te verdedigen en te beschermen. In zo'n jaar groeien de scheuten minder maar de stam groeit wel dikker, steviger. Het maakt haar niet uit want de basis is gegroeid. een nog sterkere stam/basis staat op haar plek. Wellicht is er een wrat ontstaan zodat de boom weer krommer groeit. Het doel lijkt niet dichterbij gekomen. Toch is er groei geweest. Innerlijke groei met wijsheid om in het nieuwe voorjaar weer andere takken uit te zetten.

Het uiterlijk van de boom is anders dan in eerste instantie verwacht werd. Het is geen kaarsrechte boom met aan alle zijden dezelfde hoeveelheid takken en bladeren. De boom wijkt af, zo lijkt het. Als de boom om zich heen kijkt is het moeilijk om zo'n kaarsrechte boom te zien. Elke boom heeft haar unieke vorm en uniek verhaal. De bomen met de meeste kronkelingen hebben de stevigste stam. Ze hebben een krachtige basis en laten zich niet snel van de wijs brengen. Deze krachtige basis nestelt zich in de cel eigenschappen van de hele boom. Deze cel eigenschappen zijn een nieuwe krachtige basis die in de vruchten voorgezet kunnen worden. De nieuwe vruchten van deze boom zullen krachtiger zijn en sterkere eigenschappen hebben om te (over)leven. Het doel van de boom is zeker gehaald.

Kijk nu eens naar je eigen leven. Hoe zie jij eruit als je een boom zou zijn? Hoe dik is jou stam? Hoe sterk zijn je wortels? Hoeveel takken heb je? Zitten er nog oude takken die geen functie meer hebben? Laat deze takken los zodat er ruimte komt waar je zelf nieuwe scheuten kunt vormen. Weet dat, wanneer de boom vol zit met dorre takken, dat er dan minder zonlicht op de stam schijnt. Er kan alleen maar meer vuil blijven hangen tussen deze takken. Er zullen schimmels en mossen groeien op de oude takken, wat weer een extra ballast vormt voor de gehele boom. De boom is dan veel energie kwijt om zich te blijven beschermen. Deze energie kan niet gebruikt worden om nieuwe scheuten uit te zetten. De energie concentreert zich enkel op het herstel en zal zich niet kunnen concentreren op haar doel.

Laat de oude takken dus los. Maak hiervoor gebruik van de natuur. Laat de takken uit je boom waaien, laat de vogels ze meenemen om een nestje van te bouwen. Geef de oude takken terug aan de natuur, aan moeder aarde. Zo voeden we onszelf en de natuur. Iedereen zal er baat bij hebben, de natuur, alle levens zullen groeien.

Blijf je hele leven, jezelf voelen als een boom.
Voel hoe stevig je wortels in moeder aarde staan.
Voel de stevigheid van je stam.
Voel welke takken nog groeien en welke je los kunt laten.

Ervaar de 4 seizoenen van een jaar.
Groei niet te snel maar voel,
dat je altijd groeit in wijsheid en kracht.

Een boom leeft haar eigen leven.
Zonder haar doel op te geven.
Een leven in een unieke omgeving.
Hierin blijft zij gestaag in beweging.