donderdag 26 juli 2012


Er is wel eens een zilvervloot vergaan in de Oceaan. De mensheid heeft dan steeds weer geprobeerd de gezonken schatten uit te tillen uit het water.

In mijn hart zijn al zoveel zilvervloten vergaan en een heel leven lang zal ik proberen iets van de vele schatten, die daar verzonken zijn, aan de oppervlakte te brengen. Ik heb er nog niet het geschikte gereedschap voor. Ik zal het moeten bouwen uit het niets.

Etty Hillesum