donderdag 26 juli 2012


Ik geloof in God,
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen.
Ik geloof dat God in mij is, en dat ik ben in Hem.

Ik geloof dat het ware welzijn van de mens
bestaat in het volbrengen van Gods wil.
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil
ten goede komt aan mij en alle mensen.

Ik geloof dat God wil dat alle mensen van hun naasten houden
en zo met anderen omgaan als
zij ook zelf behandeld zouden willen worden.
Ik geloof dat de reden waarom wij leven eenvoudigweg is,
dat wij groeien in liefde.

Ik geloof dat deze groei in liefde
de allergrootste kracht is,
om het Rijk van God te vestigen op aarde,
en om een samenleving waarin verdeeldheid,
onwaarheid en geweld almachtig zijn,
te vervangen door een nieuwe ordening,
waarin menselijkheid, waarachtigheid en broederschap zullen heersen.

Leo Tolstoj

Ljef Nikolajewitsj Tolstoj, Russisch schrijver, werd op 9 september 1828 geboren en overleed op 20 november 1910. Hij behoorde tot de Russische adel. Zijn beroemdste romans waren Oorlog en Vrede en Anna Karenina. Tolstoj heeft grote invloed gehad op de Russische politiek en literatuur. Later schreef hij religieus-filosofische traktaten. Ook raakte hij geïnteresseerd in de internationale taal Esperanto, gemaakt door de Poolse oogarts Dr.Zamenhof.