zaterdag 7 juli 2012

Liefde overwint alles


De liefde schiet met scherpe pijlen. Geen staal of ijzer houdt haar tegen. Alles wat aan liefde weerstand biedt wordt door haar krachten bedwongen. Al zou een mensenhart versteend zijn, verkleumd, verhard, levenloos, als het hart door de liefde wordt geraakt, moet het wel ontdooien.

Geloof, hoop en liefde

Geloof

Als mens zijn er verschillende vaardigheden belangrijk. Geloof - Hoop en liefde zijn eigenlijk de basis vaardigheden waar ieder die bewust wil leven moet zijn mee uitgerust. Geloven in iets wat veel groter in geest is dan jezelf bent is eigenlijk van nature ingebakken in de mens. In welke geestelijke vorm dat is hangt in grote mate af van je opvoeding. In de West-Europese cultuur is de Christelijke Godsdienst overheersend. Dus kan je aannemen dat veel mensen in God en zijn zoon Jezus Christus geloven in deze omgeving. Maar kom je in India en zijn cultuur, daar zal je Brahmanen aantreffen in Hindoetempels die de leer van de Hindoe volgen met Veda's. Reis je nog verder de aardbol over dan zijn er verschillende Goden die aanbeden worden. Dus kan je wel stellen dat de omgeving waar je geboren wordt je geestelijke houding tegenover de wereld bepaalt.

Voor de duidelijkheid gebruik ik het woord God omdat eigenlijk alle andere namen die Hem gegeven zijn op het zelfde neerkomen. Elke religie aanbid zijn God. En al deze Goden leiden je via een bepaalde geesteshouding naar het heil der verlossing. Wat dat inhoud leid voor veel religie's langs verschillende wegen.

Zo is de God van de Christenen een heel andere God dan die van de Islam. De kern van de meeste godsdiensten hebben als doel je als mens te vormen zoals God bedoeld heeft. Het zijn vaak de mensen die zijn toegerust om Gods woord te verkondigen die voor verwarring zorgen. Als mens heeft niemand de wijsheid in pacht. Veel voorgangers in kerken denken dat wel en daar wringt nu juist de toga. Maar feit blijft dat geen mens zonder het woord van God kan leven. Sommige mensen denken van wel, maar dat is vaak te zien aan hun leefgedrag. Dat wil niet zeggen dat elk mens die in God gelooft per definitie een soort supermens is zoals God bedoeld heeft. Nee verre van dat. Elk mens heeft een eigen wil, wat je ruim moet zien. Die eigen wil speelt een mens parten en kan voor grote innerlijke onrust zorgen. De kunst is om nu goed met die eigen wil te leren omgaan. En dan komen we terug op de geest van God die je dat probeert te leren. Dus is geloven in ene grotere macht die goed is erg belangrijk.

Hoop

Hoop is een uitrusting die je perspectief op de toekomst levend houd. Hoop moet je eigenlijk koppelen aan vertrouwen. Als je in deze twee begrippen vertrouwen stelt blijf je onversaagd geloven in het goede. En vooral in het goede in de wereld. Want als hoop en vertrouwen in het goede in de mens verdwijnt dan dreigt er anarchie en dat leid tot chaos wat nu niet bepaald opbouwend voor een leefbare wereld is.

Liefde

Liefde daarentegen is iets wat ieder mens in zich heeft. De ene mens heeft dat meer als de andere mens, maar als je liefde bezit en het gebruik ervan bewust bent, gaat er een wereld voor je open. De liefde is een begrip dat ieder mens in zijn persoonlijke standaarduitrusting zou moeten bezitten en de betekenis zou moeten kennen. Geen ander woord bezit de helende kracht als de liefde. Het is een woord dat verschillende betekenissen kan hebben. Enerzijds kan het een onvoorwaardelijke houding zijn jegens de medemens. Deze richt zich op de behoefte van een ander en laat die ander de vrije keus om die liefde te ontvangen en te beantwoorden. Dit soort liefde vraagt soms offers en hard werken. Liefde kan bijvoorbeeld ook een speciaal soort aantrekkingskracht zijn tot een persoon of voorwerp, het geeft dan een bepaalde emotioneel gevoel. Dan is er nog de liefde tussen personen onderling die zich het sterkst laat voelen tussen twee personen die onvoorwaardelijk van elkaar houden en van elkaar blijven houden, ook al kennen ze elkanders gebreken. In de Christelijke cultuur bestaat er nog de liefde van God die alleen maar schenkt en er niets voor terugverwacht. De onvoorwaardelijke liefde voor alle levende wezens. Veel mensen wijzen deze liefde af. Waarom, kan betwist worden, maar deze mens mag nooit veroordeeld of afgewezen worden, want zijn vrije wil heeft daar voor gekozen.