zondag 15 juli 2012

Meditatie op de hogere liefde


Een meditatie op de hogere liefde verkwikt de ziel en lichaam.

Ga in rustige ruimte zitten op een meditatiekussen, bankje of stoel. Zorg dat je niet wordt gestoord. Je zit ontspannen met een rechte rug. Je rug leunt iets naar voren, zodat er een klein beetje spanning op je rug blijft staan. Dit zorgt ervoor dat je rug niet inzakt. Je ogen zijn gesloten en je gezicht is ontspannen.

Hieronder zijn twee versies uitgewerkt. De eerste meditatie is voor als je een eerdere ervaring met de hogere liefde hebt ervaren. De tweede meditatie voor als je graag de hogere liefde wilt ervaren, maar nog niet eerder hebt ervaren. BIj de tweede meditatie creeër je een ontvankelijkheid om de hogere liefde te ervaren.

Meditatie - herleven en vernieuwen van de hogere liefde

De meditatie op hogere liefde begint bij het moment dat je de hogere liefde hebt ervaren. Haal het moment terug. Wat was de setting? Waar was je? Met wie was? Wees je bewust van elk detail. Beleef alles opnieuw en ervaar de hogere liefde alsof je het weer voor het eerst ervaart. Voel de onvoorwaardelijke hogere liefde in je hart. Open je hart helemaal en laat de liefde uitstralen door je hele lichaam. Voel de hogere liefde door je lichaam en ziel stromen.

Wanneer je deze liefde hebt ervaren in de natuur of in contact met een ander persoon, stuur de hogere liefde dan naar de omgeving of naar de ander. Vervolgens stel je jezelf op ontvangen en ontvang je de hogere liefde van de natuur of de ander. Hierdoor kom je dieper in de hogere liefde terecht. Vervolgens ga je de stilte in en doe je niets. Je verblijft in de hogere liefde.

Meditatie - ervaren van hogere liefde in de meditatie

Haal iemand voor de geest waar je liefde van hebt ontvangen. Dit kan een dierbare familielid, vriend(in) zijn. De liefde die hebt ervaren was onvoorwaardelijk en heeft je ontroert. Denk aan het moment terug dat je die liefde ervaarde. Laat dat gevoel weer helemaal opkomen. Voel wat het met je doet. Stuur vervolgens jouw liefde vanuit je hart naar de ander. Voel de dankbaarheid en het geliefd voelen.

Vervolgens zet je je hart helemaal open en laat je de liefde uitstralen naar je familieleden, vrienden, kennissen en onbekenden. Daarna stuur je de liefde naar de hele wereld. Zelfs naar degene waar je moeite mee hebt. Laat de liefde steeds grenzelozer worden. Voel de wisselwerking van het sturen en ontvangen van de liefde. Je gemoed wordt steeds gelijkmoediger, liefdevoller en met levensvreugde.