woensdag 25 juli 2012

Neveldag


Ik houd toch ook wel van die stille grijze dagen
dan rust de aarde van haar arbeid uit.
Nu staan de bomen roerloos na veel wilde vlagen
alleen een zachte vogelstem geeft wat geluid.

Ik heb toch ook wel lief deez’ trage, grijze uren
waarin het leven roerloos stil vervliet,
nu na de gouden glans der zomerzonnevuren
mijn hart van stille dingen stil geniet.

Gij die de nevelwaden floerst rondom de landen
en door wiens machtwoord straks de zon weer wint,
Ik ga door ’t leven God met stilgevouwen handen
als wie het leven eindeloos bemint.

Want door de flonkeringen van het zonbeschenen leven
en door de nevelwaden van de vale dag,
hebt Gij de gouden draad van Uw geheim geweven
en daarvoor dank ik U dat ik hem speuren mag.

A.L.Broer