dinsdag 3 juli 2012

Nooit de moed verliezen


Kun je niet vliegen, loop
kun je niet lopen, ga
kun je niet gaan, kruip
maar blijf nooit stille staan,
nooit dalen, immer opgaan.

Kun je niet lachen, glimlach
kun je niet glimlachen, wees toch blij
kun je niet blij zijn, wees tevreden
maar nooit de moed opgeven,
en immer voorwaarts streven.

Eugène Mattelaer