zaterdag 21 juli 2012


"Wij zijn als eilanden in de zee:
aan de oppervlakte gescheiden
maar in de diepte verbonden".

William James