zaterdag 21 juli 2012

Zij die haten


Ik weet dat zij die haten daar hun gegronde reden voor hebben. Maar waarom zouden we steeds weer de gemakkelijkste en de goedkoopste weg moeten kiezen? Ik heb zo sterk ervaren hoe iedere atoom haat, aan deze wereld toegevoegd, haar onherbergzamer maakt dan zij al is. En ik meen dan ook, misschien kinderlijk, maar hardnekkig, dat deze aarde alleen weer iets bewoonbaarder zou kunnen worden door liefde.

Er zijn wel momenten waarop ik denk dat het toch eigenlijk niet verder kan, men heeft een hart dat helemaal grijs is en duizend jaar oud ...

Maar ik merk dat in iedere situatie, ook in de moeilijkste, de mens nieuwe organen toegroeien, waardoor hij toch weer verder kan leven ...

Etty Hillesum
november 1943