zaterdag 4 augustus 2012

Armoe


'k Heb zo'n honger naar een lied
In dit huis van eenzaam wezen,
Waar 'k nog in geen blik mocht lezen
Dat een mens me gaarne ziet.

't Kloksken tikt melacholiek ...
't maakt me monotoon en kranke,
God, ik smacht naar dieper klanken,
'k Heb zo'n honger naar muziek.

Ach ... en zo'k mezelve sus
Met een blom of een gebeken ...
Ziet ge niet mijn lippen smeken ...
'k Heb zo'n honger naar een kus!

Leven, dat ik lieven moet,
Leven ... kunt ge zó me laten
Zonder liefde ... zonder haten?
'k Heb zo'n honger naar uw gloed.

Alice Nahon
1896 - 1933