vrijdag 3 augustus 2012


Heeft het leven je geslagen,
Word niet bitter of verwoed,
Maar betreur in tegenspoed:
Eens komen toch vreugdedagen.

't hart gaat uit naar later tijd,
Wat nu is, droef en duister:
't Is zo vluchtig, ze verglijdt,
Wat verglijdt krijgt later luister.

Aleksandr Poesjkin
1799-1837