zondag 9 september 2012

Heel zijn ..."Als we heel (gezond) willen zijn,
dan moeten we leren naar onze ziel te luisteren.
Uiteindelijk kunnen we niet voor ons zelf weglopen.

Zolang de mens zich zelf niet tegen komt
in de ogen en in het hart van zijn medemens,
zolang is hij op de vlucht.

Zo lang de mens niet toestaat
dat de medemensen deel uit maken van zijn innerlijkste,
zo lang zal er geen geborgenheid ontstaan.

Zo lang hij bang is dat iemand hem zou doorgronden,
zo lang kan hij zich zelf
of zijn medemens niet echt leren kennen.
Hij zal eenzaam zijn."

Hildegard von Bingen
1098 - 1179