woensdag 24 oktober 2012


Menselijke slimheid zal nooit een mooiere,
eenvoudiger of handiger uitvinding doen
dan de natuur, want aan haar uitvindingen
ontbreekt nooit iets en ze zijn
nooit overbodig.

Leonardo da Vinci