maandag 1 oktober 2012

Ontkiemen


Wie de intentie van het leven kent, het leven ten volle leeft,
wie ongeacht wat er ook gebeurt het leven altijd lief heeft
het besef heeft dat alles een grote of kleine les inhoudt
weet dat men op zijn innerlijke wijsheid zijn zielsheil bouwt.

Niets wat het pad kruist kan men een andere afslag doen nemen
door de initiatie van het geboorterecht is men niet te claimen
tot welke handeling van welk soort dan ook na te streven
mag men zijn wie men is en vermag alles ten volle beleven.

Enkel de keuze het eigen pad te willen bewandelen
zal men enkel vanuit het zielsbesef doen handelen
enkel dat te doen wat voor het zelf voelt goed
en het leven draagt met grootste en goede moed.

Mag zichzelf een gelukkig mens prijzen
en zich voegen tussen alle andere wijzen
die al begrepen dat veel van wat leeft slechts een illusie is
en dat de diepte van de ziel niet hoort tot een geheimenis.

Het is slechts een kwestie van zijn of niet zijn wie je bent
En het waarom van de eigen handelingen door en door kent
in alle eerlijkheid en openheid zien dat alles een doel dient
dan zal blijken dat het Grote Licht in je ziel is ontkiemt.