zondag 11 november 2012

De varen en de bamboe

Op een dag besloot ik om op te geven. Ik verliet mijn werk, mijn relaties en mijn geloof. Ik besloot zelfs om mijn leven op te geven. Ik ging op weg om een laatste gesprek met God te houden.
"God" , zei ik. "Kunt U mij een goede reden geven om al deze dingen niet op te geven?"

Zijn antwoord verbaasde me. "Kijk om je heen. Zie je die varen en die bamboe daar?"

"Ja, ik zie ze" antwoordde ik.

"Goed, toen Ik de varens en de bamboes zaaide, zorgde Ik heel goed voor ze. Ik liet niet toe dat het ze ontbrak aan licht en water. De varen groeide snel. Zijn groene bladeren bedekten de zon. Echter, van het zaad van de bamboe kwam niets terecht. Ondanks dat gaf ik de bamboe niet op. In het tweede jaar groeide de varen nog meer en hij werd dikker en nog helderder van kleur. En nogmaals zag ik niks gebeuren aan het zaad van de bamboe. Maar ik gaf de bamboe nog steeds niet op. In het derde en vierde jaar was het hetzelfde verhaal. Maar in het vijfde jaar kwam er een kleine spruit vanuit de aarde omhoog.

Op het eerste gezicht, de eerste oogopslag was hij heel klein, zelfs onbeduidend vergeleken met de varen. Zes maanden later groeide de bamboe 50 meter hoog. Hij deed er vijf jaar over om zijn wortels te vestigen. Die wortels werden sterk en gaven hem de benodigdheden om te overleven. Geen enkel schepsel van mij laat ik door situaties heen gaan die zij niet kunnen overwinnen.

Wist je dat gedurende de hele tijd waarin jij hebt gestreden er in waarheid wortels aan het groeien waren? Ik heb de bamboe nooit verlaten. Jou heb ik ook nooit verlaten. Vergelijk jezelf niet met anderen. De bamboe werd gecreëerd met een specifiek ander doel dan de varen, maar beiden zijn nodig om het bos tot een mooie plek te maken. Jouw tijd komt nog. Je bent veel gegroeid!"