vrijdag 30 november 2012


Indien de manier waarop mensen hun auto besturen een afspiegeling vormt van hun zelfbeeld, lijdt een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking aan een chronische vorm van zelfoverschatting.

Petronella van Kampen