vrijdag 16 november 2012


Je bent niet druk door het doen van veel dingen,
maar door het willen doen van veel dingen.