maandag 26 november 2012

Muziek


Muziek activeert de levensenergie en verheft de ziel het meest van alle menselijke uitingen. Door muziek wordt de thymus onmiddellijk actiever. Dat betekent dat het afweersysteem gestimuleerd wordt.

Ook uit geschriften van bekende artsen uit de oudheid, zoals Calius Aurelianus en Moses Maimonides blijkt dat deze heel nauwgezette instructies gaven ten aanzien van de geneeskundige toepassing van muziek.

Volgens een oude Griekse spreuk is het lied voor mensen
de heelmeester van pijn.

En Luther heeft ooit gezegd:

"Muziek is de kunst van de profeten, de enige kunst die de roerselen van de ziel tot kalmte kan brengen; het is één van de indrukwekkendste en heerlijkste gaven die God ons heeft gegeven."