donderdag 1 november 2012

StilteIn de stilte kom ik mezelf helemaal tegen.  De stilte geeft ruimte aan wat gehoord, gedacht, gevoeld wil worden.

Er is en er is en er is ...

Gewaar zijn in stille eenvoud.
Ervaren van de onvoorspelbare uniekheid van elk moment.
Gefluister van sombere gedachten …

Geschreeuw van scherpe pijn …
Gebeuk van ongeduld, irritatie en weerstand …
Verleiding door gelukzalige blijdschap en verlangen naar meer …
Getouwtrek tussen lichamelijk ongemak en welbehagen …

En steeds weer opnieuw spreekt de stilte het woordeloze …
Tot alle stukjes zijn aangeraakt door opmerkzaamheid.
Nu eens kwetsbaar, dan weer krachtig,
Nu eens eenzaam, dan weer verbonden,
Lijden èn geluk in een nooit eindigende dans,
Welkom heten als vriend.

En in het stille zijn word ik weer héél.
In Zijn in gewaar Zijn laat wijsheid zich raken
En worden innerlijke rust en vrijheid geboren.
Steeds opnieuw en opnieuw …

En het eeuwige 'Zijn' ontvouwt zich doorheen elke ervaring
Moment per moment.
In al zijn majestueuze kracht, schoonheid
en onuitsprekelijke volmaaktheid.

Onverwacht in de stilte terechtgekomen ...
geen plannen ...
alleen zijn ...
eenzaam en toch ook weer niet...
toelaten en tegelijk loslaten ...
moeilijk en toch mooi ...
geen muziek en geen gezelschap ...
stilte....

Ann van Steenwinckel