woensdag 12 december 2012

De rattenval


De rat keek door een scheur in de muur en zag dat de boer en zijn vrouw een pakje open maakten.

"Wat zou daar in zitten?" Vroeg de rat zich af. 'Iets lekkers?"

Maar tot zijn grote schrik zag hij dat het een rattenval was. Terwijl hij naar in de schuur terug rende, riep hij verschikt:

"Een rattenval! Er is een rattenval op de boerderij!"

De kip kakelde, stak haar snavel de lucht in en zei:

"Sorry, meneer Rat. Ik begrijp dat u dit een zeer ernstige zaak voor u is, maar voor mij heeft dit geen consequenties. Ik kan mij er eerlijk gezegd niet echt druk om maken."

De rat wendde zich tot het varken en vertelde hem:

"Er is een rattenval op de boerderij, een rattenval!"

"Ik vind het heel vervelend voor u, meneer Rat," sprak het varken, "maar ik kan niets voor u doen, behalve voor u bidden. U kunt er zeker van zijn dat ik dat voor u zal doen."

De rat richtte zich tot de koe, maar zij zei:

"Wauw, meneer Rat, een rattenval!
Ik verkeer in groot gevaar, help!"

Teleurgesteld, met het hoofd gebogen, keerde de rat terug naar de boerderij om de rattenval het hoofd te bieden. Alleen ...
Diezelfde nacht nog, klink er een geluid door het huis: Het geluid van een rattenval die zijn prooi te pakken heeft. De boerin haastte zich om te zien wat er in de val gelopen was. Maar in het donker zag ze niet dat er een giftige slang met zijn staart klem zat in de val. De slang beet de vrouw.

De boer bracht haar zo snel als hij kon naar het ziekenhuis, waar ze werd behandeld. Ze mocht de volgende dag naar huis, maar had wel flink koorts.

Het is algemeen bekend dat verse kippenbouillon prima tegen de koorts helpt, dus de boer nam zijn bijl om het belangrijkste ingrediënt van het erf te plukken.

De ziekte van de boerin hield aan. Buren en vrienden kwamen af en aan om haar in haar ziekte bij te staan. Om ze van een maaltijd te voorzien, slachtte de boer het varken.

Zijn vrouw kwam er niet meer bovenop. Ze stierf en er kwamen zoveel mensen op de begrafenis dat de boer zich genoodzaakt zag om de koe te slachten en een gezamenlijke maaltijd te houden.

Wanneer je ooit hoort dat je naaste in de problemen zit en je bent van mening dat het jou niet aangaat, bedenk dan dat een rattenval in huis een heel boerenerf in gevaar kan brengen.