donderdag 13 december 2012

Een dominee en een zeepfabrikant gingen samen een wandeling maken. De zeepfabrikant vroeg zich hardop af:

"Wat heb ik toch aan dat evangelie als ik zie wat voor een ellende erin de wereld is? Zelfs na al die honderden jaren waarin er uitputtend verkondigd is over vrede, goedheid en waarheid is er nog steeds ellende in de wereld. Al die gebeden, preken en al dat onderwijs, het heeft niets geholpen. Als het evangelie goed en waar is, waarom heeft het dan zo weinig effect?"

De dominee zweeg. Ze liepen nog een tijdje door totdat ze op en gegeven moment een kind tegenkwamen dat in de modder zat te spelen. Toen zei de dominee:

"Kijk dat kind eens. Jij zegt dat zeep helpt om schoon te worden, maar als ik dat kind zo zie, heeft al het zeep in de wereld nog niets bijgedragen. Het is nog steeds te vies om aan te pakken. Ik begin me af te vragen of zeep wel effectief is bij het wassen."

De zeepfabrikant was het daar niet mee eens en zei:

"Ja zeg, luister hoor eens hier. Wat kan zeep nou uitrichten als het niet goed wordt toegepast?!"

"Precies!", zei de dominee.