donderdag 13 december 2012


Moge God je zegenen met ontevredenheid over makkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige contacten, opdat je zult leven vanuit de bewogenheid van je hart.

Moge God je zegenen met boosheid over onrecht, onderdrukking, misbruik en exploitatie van mensen, opdat je zult werken voor gerechtigheid, gelijkheid en vrede.

Moge God je zegenen met tranen voor hen die pijn lijden, gebukt gaan onder afwijzing, honger lijden en oorlog meemaken, opdat je je zult inzetten om hen te troosten en hun pijn te veranderen in vreugde.

Moge God je zegenen met het simplisme dat er vanuit gaat dat jij het verschil kunt maken in deze wereld, opdat je de dingen zult doen waarvan anderen zeggen dat het niet mogelijk is.

Als je de moed hebt om deze zegeningen in ontvangst te nemen, dan zal God je zegenen met ...

Geluk, omdat je zult weten dat je het leven
draaglijker hebt gemaakt voor anderen.

Innerlijke vrede, omdat je hebt gewerkt
aan een veilige plaats van vrede voor anderen.

Vreugde, omdat je hart verlicht zal zijn.

Trouwe vrienden, omdat ze jou zullen waarderen als mens.

Deze zegeningen komen jou toe, niet omdat je het hebt verdiend, maar omdat God ze je geeft.

Zuster Ruth Fox