woensdag 12 december 2012


Ik ben er in mijn leven van overtuigd geraakt, dat elke mens op één of andere wijze geroepen wordt en wel door het meest oorspronkelijke in zichzelf, door de eigen ziel.

Een mens die gehoor geeft aan deze roep en deze volgt,
kennen wij als een bezield of begeesterd mens.

Dit oorspronkelijk Zelf kent vele namen:

Essentie, Ziel, Geest, God, Allah, Oergrond, Al.

Hoe wij 'Het' ook noemen, het is een ware kunst dit zo te doen dat we onszelf niet buiten dit Ene 'Het' plaatsen. het ene Zelf waar ons waar-zijn woont. De mens wordt als het ware door dit Ene Zelf tot zichzelf geroepen. Daarom ook is het de mens die in tijden van moeheid en stress kan verzuchten:

'Ik moet even tot mijzelf komen!'

Het begrip 'roeping' is een prachtig begrip. De roep van ons eigen hart! Velen worden geroepen, weinigen verkiezen deze innerlijke roep ook te volgen.

Marcel Derkse