dinsdag 11 december 2012


Mens:

"God, ik heb gebeden, gebeden en gebeden.
Waarom antwoordt U niet?"

God:

"Mens, Ik heb geantwoord, geantwoord en geantwoord.
Waarom luister je niet?"