maandag 10 december 2012

Probleem? Denk het om!Omdenken,
kom los van je beperkingen.

(dacht om, h. omgedacht); (denk) techniek om problemen te transformeren in mogelijkheden, syn. ja-en-denken; vgl. tegenoverg. vastdenken, ja-maar-denken)

Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De grondlegger ervan is Berthold Gunster, schrijver van onder meer 'Ja-maar® wat als alles lukt' en 'Huh?! ...​ de techniek van het omdenken'.

Hoe werkt het?

De eerste stap is van een probleem een feit maken. De stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou móeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Daarna kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig 'ja' te zeggen tegen de realiteit.

Omdenken is een techniek, die bestaat uit 2 stappen:

Deconstrueren

Is van het probleem een feit maken. Je neemt een probleem, haalt daar af wat-er-zou-moeten-zijn en houdt dat-wat-er-is over.

Construeren

I s het transformeren van bestaande feiten tot een nieuwe mogelijkheid. Je start met een feit, en kijkt wat je daar mee zou kunnen doen.

Verhalen

Verhalen op deze site, www.​omdenken.​nl, vind je talloze verhalen over omdenken. Verhalen die we uit eigen ervaring hebben meegemaakt, die ons opvielen in de media maar bovenal verhalen van mensen zoals jij die ons hun omdenkverhaal opsturen of tippen met suggesties.

Omdenken is de denktechniek om problemen te veranderen in mogelijkheden. Hoe je dat kunt doen kan je hier leren, oefenen en bediscussiëren. Kijk bij alle casussen voor een overzicht van de honderden casussen en meedenken om zelf een bijdrage te leveren.Filmpje wat op www.omdenken.nl staat,
laat mooi zien hoe we soms onszelf beperken.