zaterdag 8 december 2012

Ontmoeten

Soms kan een woord je zomaar boeien. Door de klank, doordat je over de betekenis gaat nadenken of door iets heel anders misschien. Neem nu het woord 'ontmoeten'.

We gebruiken het woord ontmoeten meestal in de betekenis van het elkaar tegenkomen, samenkomen. Het kan dan gaan om een toevallige ontmoeting, een geplande ontmoeting, een vluchtige ontmoeting.Maar wanneer ontmoeten we elkaar nu werkelijk? Elkaar werkelijk ontmoeten betekent volgens mij dat je de ander werkelijk ziet en werkelijk naar hem/haar luistert om te ontdekken wat er werkelijk in die ander leeft. Dat we niet reageren vanuit onze eigen ego-centrische waarnemingen, vanuit onze eigen angsten, vooroordelen, overtuigingen, verlangens en behoeften. Werkelijk ontmoeten start met een zoekproces om de ander in al zijn of haar veelzijdigheid te leren kennen.

Je kunt ontmoeten ook lezen als ont-moeten; het ontdoen van het moeten, het niet meer moeten. Moeten is gelijk aan woorden als verplicht, onvermijdelijk zijn, noodzakelijk geacht worden, je kunt er niet onder uit.

Maar: 'Wat moet je dan precies?' en 'van wie moet dat?' Tien tegen één dat je daarop niet echt een duidelijk antwoord hebt. Vaak is 'moeten' gebaseerd op bepaalde overtuigingen die je hebt. Overtuigingen die je gedurende je leven hebt aangenomen, generalisaties die invloed hebben op wat we je kunt en wat je doet. In hoeverre helpen die overtuigingen je bij het behalen van je doelen en het leven te leiden dat je eigenlijk zou willen?

Als kind krijgen we al heel vroeg ingeprent te doen wat vader, moeder, de baas, de meester, de juffrouw, de kerk of de dokter zegt. Daardoor doen we ons vaak anders voor dan we zijn, we passen ons aan. Maar opeens lukt dat niet meer. We zitten vol met normen en waarden van anderen en weten niet meer wie we zelf zijn.

Waar komen jouw overtuigingen eigenlijk vandaan? Het is de moeite waard je overtuigingen te onderzoeken en waar nodig te veranderen. De belangrijkste vraag die je jezelf in het geval van 'moeten' kunt stellen is:

'Wat gebeurt er als ik het niet doe?'

Het antwoord zal je op weg helpen naar gedragsalternatieven waar je eerst wellicht aan voorbij ging. Als je verschillende mogelijkheden ziet 'moet' je niet meer maar kun je bewust kiezen voor datgene wat je zelf echt wilt. Pas dan kom je dichter bij jezelf, word je meer jezelf.

En zo is de cirkel rond: een ontmoeting als een zoekproces naar de diepere kern, de veelzijdige eigenheid van jezelf of van een ander even uniek individu.

Alleen wie bij zijn eigen Zelf is gekomen,
kan de ander werkelijk ontmoeten.

Martin Buber
1878-1965