zaterdag 8 december 2012


Soms ontmoet je mensen in je leven waarvan je meteen weet dat ze hier zijn met een reden, om één of ander doel te dienen, om je een les te leren, of om je te helpen om uit te vinden wie je bent en wat je wilt worden.

Je weet nooit wie deze mensen zijn; een kamergenoot, een buur, een docent, een vriend(in), een minnaar(es) of zelfs een totaal onbekende. Maar op het moment dat jouw ogen die van hun ontmoeten, weet je meteen dat zij je leven op een belangrijke manier zullen beïnvloeden.

Soms gebeuren er dingen met je die pijnlijk en onterecht lijken in eerste instantie. Maar terugkijkend op deze gebeurtenissen ontdek je dat je zonder deze obstakels te overkomen nooit tot het besef was gekomen van je potentie, kracht, wilskracht en liefde.

Ziekte, verwondingen, liefde, verloren momenten, en gewoon dommigheid gebeuren om de grenzen van je ziel af te tasten. Zonder deze kleine testen, welke die ook moge zijn, zou het leven als een glad gelegd pad zijn die nergens naar toegaat. Het zou veilig en comfortabel zijn, maar saai en volkomen zinloos.

De mensen die je ontmoet en die je leven beïnvloeden, het succes en de dieptepunten die je ervaart, helpen je om jezelf te zien zoals je bent en hoe je kunt worden. Zelfs van slechte ervaringen kun je leren. Sterker nog, soms zijn het juist die ervaringen die ons het meeste leren!

Als iemand van je houdt, beantwoord die liefde dan op elke manier die je kent. Niet omdat zij van jou houden, maar omdat ze je, op de één of andere manier, jou leren lief te hebben en hoe je je hart en ogen opent voor alles om je heen.

Als iemand je pijn doet, je verraad of je hart breekt, vergeef het hen, want zij zijn het die jou hebben geleerd over vertrouwen en hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn aan wie je je hart geeft.

Maak elke dag belangrijk. Waardeer elk moment en pak van elk moment datgene wat je kunt pakken, daar je misschien nooit meer de kans krijgt om dat moment opnieuw te beleven. Praat tegen personen waar je normaal gesproken niet mee praat, en luister naar wat ze je vertellen.

Sta jezelf toe verliefd te worden, uit te breken en maak doelen in je leven. Hef je kin omhoog, want daar heb je elk recht toe. Vertel jezelf dat je een geweldig persoon bent en geloof in jezelf, want als je niet in jezelf gelooft, is het voor een ander moeilijk om in jou te geloven.

Je kunt alles van je leven maken. Creëer je eigen leven en ga daarna aan de slag om het te leven zonder spijt of wroeging.

En als je van iemand houdt, vertel het hen vandaag, daar je niet zeker weet of je morgen nog een kans krijgt!