maandag 3 december 2012

Verliefdheid


Eigenlijk zou verliefdheid, man/vrouw, man/man, of vrouw/vrouw, dat maakt niet uit, louter seksueel moeten kunnen zijn, maar door alle voorprogrammering en de bijbehorende frustraties, door alle banden met ideaalbeelden, afkeurenswaardige voorbeelden, banden met moeders, vaders, mannen, vrouwen, door alle projecties en dwingende invloeden van buitenaf, is het zo'n wirwar van aantrekken en afstoten geworden dat de hele verliefdheid tot één groot, mensen- en relaties-beschadigend monster is geworden.

Verliefdheid is uit op (seksuele)zelfbevrediging, eigenbelang. En alle projecties, afhankelijkheden en frustraties spelen er doorheen. Verliefdheid zit vol rolpatronen, die voortkomen uit voorgeprogrammeerdheid, uit macht en onderdrukking, uit frustraties en vooroordelen. Die versterken de verliefdheid en bij tegenstand of tegenslag daarmee ook de wreedheid en meedogenloosheid.

Iemand is alles voor je: dat is link! Het kan ook niet. En het is een bewijs dat emotionele afhankelijkheid, waaronder verliefdheid valt, eigenlijk gevaarlijk is: je ziet dingen niet meer zuiver, omdat je van alles doet om die ander maar te behagen. Je zet alles van jezelf op het spel, gaat voorbij aan de waarheidssignalen van je eigen lichaam. 'Ik hou zo van jou!' is vaak niet meer dan: '... want ik heb je zo nodig!'

De verliefde mens is verblind, is zichzelf kwijt en niet in staat om goed te oordelen. Hoe erger hij of zij door die verliefdheid meegesleept wordt, des te slechter de keuzeargumenten. Een verliefd mens is niet in staat volstrekt eerlijk te zijn en dus niet in staat de volgende stap in de evolutie te zetten.

Verliefdheid is een gevoel, waar je niet tegen redeneren kunt. Het heeft met seksualiteit te maken, maar eigenlijk met veel meer. Het is een vorm van jezelf verliezen, van opgaan in een ander, van je uitsloven om bij die ander in het gevlei te komen of te blijven, van macht en onmacht ook.

Liefde maakt blind: Men gebruikt dit gezegde in verband met verliefdheid: je bent zo verliefd dat je alle werkelijkheid uit het oog verliest. Met Liefde heeft verliefdheid echter niets te maken, is er juist een belemmering voor. Verliefdheid kun je beschouwen als een soort epidemische ziekte: het belemmert dagelijks massa's mensen ernstig in hun mens zijn. Dit geldt voor alle soorten verslavingen. De liefde die je voelt voor bezit, macht, hobby, kunst, sport, enz ... verblindt jou precies als een verliefdheid in je alledaagse lijf en leven. Luister maar eens naar liefdesliedjes, opera's, romans, tv-soaps.Als alles meeloopt, is verliefdheid zalig en doet andere zintuigen opbloeien: de filosofische kant van de mens lijkt in een opwaartse beweging te zijn gekomen; kleuren lijken dieper, muziek klinkt mooier en ontroerender, de zon schijnt stralender, de kunstenaar wordt hevig geïnspireerd. Mensen die hem of haar niets in de weg leggen, merken dat de verliefde iedereen stralend tegemoet komt.

Maar verliefde mensen zijn zelfs wreed, meedogenloos, tot soms zelfs moorddadig toe voor degenen die hem of haar bestrijden, of een gevaar zijn voor de verliefdheid, zelfs als het alleen maar zo lijkt. Ze zijn opdringerig, wreed tot moorddadig tegenover degene waar zij verliefd op zijn, als die niets van hen wil weten. Ook tegenover degene waar ze jarenlang mee opgetrokken hebben en die nu in de weg lijkt te zitten voor de nieuwe liefde.

Echte Liefde maakt juist niet blind: die geeft je geestesoog steeds meer scherpte.

Verliefdheid is maar zéér tijdelijk, vooral als één of ander rolpatroon er doorheen gaat lopen: dat van kostwinner/huisvrouw, werknemer/werkgever.

Kilometers boeken zijn er door mannen geschreven over seks en huwelijk en verliefdheid, zonder ook maar iets aan de andere helft van de relatie, aan vrouwen te vragen. Daartegenover staan nu meters boeken van kritische vrouwen èn mannen, die echter nog steeds niet of slechts sporadisch gebruikt worden op middelbare scholen en universiteiten.

Een boek als: 'Voor onszelf' van Anja Meulenbelt, of: 'De happy hooker', Hollander, zou verplicht moeten zijn op scholen voor tieners. De hele politiek achter de seksualiteit zou in alle media en op alle scholen tot en met uitgeplozen moeten worden. In elk geval kan die politiek inmiddels aan iedereen bekend zijn. Na meer dan een eeuw vrouwenbeweging kan het niet meer dat men zegt: 'ik heb het niet geweten!'. Zo'n uitdrukking keert zich tegen de spreker, want er blijkt zijn onwil uit om vrouwen te gaan leren begrijpen.

Verliefdheid is ook een valse band. Verliefdheid maakt zoveel kapot! Begin zelf maar eens op te schrijven hoe je je gedroeg vanaf het begin: aanpassen, dingen slikken, dingen niet zeggen, accenten verkeerd leggen, bv op seks ipv op een volwassen relatie. Verliefdheid heeft echter helemaal niets met liefde te maken en DUS ook niet met een volwassen relatie.

Ik zou je kunnen overstelpen
Met alom bekende clichés
Over Cupido's pijlen die mijn hart raken
Dat je mijn ster bent aan mijn hemel
En het kleine kersje op de slagroomtaart
Van mijn part.

Ik zou je kunnen overspoelen
Met ingewikkelde biologische termen
Over dopaminespiegels die verhoogd zijn
Je waist-to-hip ratio die bijna perfect is
En dat jouw HLA-typering zoveel verschilt
Met die van mij.

Maar ik doe het allebei niet
Want voor jou is er niet meer nodig
Dan de simpele kleine woorden
Ik hou van jou.