donderdag 31 januari 2013

De Tolteken


Duizenden jaren geleden (10de tot de 12de eeuw) stonden de Tolteken in het zuiden van Mexico bekend als "wijze, geleerde mannen en vrouwen". Antropologen spreken over de Tolteken als een volk of ras, maar eigenlijk waren de Tolteken wetenschappers en kunstenaars die een samenleving hadden gevormd om de spirituele kennis en praktijken van de oude wijzen te onderzoeken en te behouden. Ze kwamen als leermeesters (naguals) en studenten bijeen in Teotihuacan, de oude piramidestad buiten Mexico-Stad die bekendstaat als de plaats waar "de mens God wordt.

De verovering door de Europeanen en het toenemende misbruik van persoonlijke macht door enkele leerlingen maakte het noodzakelijk de kennis af te schermen van hen die niet bereid waren die kennis wijs te gebruiken of die haar zelfs bewust en opzettelijk ten bate van persoonlijk gewin zouden kunnen misbruiken. Gelukkig werd de esoterische Tolteekse wijsheid bewaard en generaties lang door verschillende geslachten naguals doorgegeven. Hoewel ze honderden jaren in geheimzinnigheid was gehuld, hadden oude profetieën al een tijdperk aangekondigd waarin de wijsheid weer aan het volk zou moeten worden teruggegeven en dat tijdperk is nu aangebroken.

De kennis van de Tolteken komt voort uit dezelfde wezenlijke waarheid waarop alle heilige esoterische tradities over de hele wereld gebaseerd zijn. Hoewel ze geen religie is, geeft ze alle geestelijk leraren die de aarde heeft gekend de eer die hun toekomt. Al is het spirituele er dus wel degelijk in vervat, toch kan men de Tolteekse wijsheid het beste omschrijven als een wijze van leven die opvalt door een directe toegang tot geluk en liefde.

Wijsheid van de Tolteken

In de Tolteekse traditie zijn er drie fundamentele meesterschappen die ons naar onze oorspronkelijke natuur van geluk, vrijheid en liefde kunnen leiden.

Het eerste is meesterschap in bewustzijn, het tweede meesterschap in transformatie en het derde meesterschap in liefde. Meesterschap in liefde is het resultaat van de eerste twee meesterschappen.

Vanuit Tolteeks perspectief komt alles voort uit liefde. Liefde is het Leven zelf. Wanneer we liefde meester worden, dan zijn we verbonden met de Geest van het Leven die door ons heen gaat. Wij zijn niet langer het lichaam, de geest, of de ziel; we zijn liefde. Dan is elke actie die we ondernemen een uitdrukking van liefde, en liefde in actie kan alleen geluk voortbrengen.

Wanneer we bewustzijn, transformatie en liefde meester worden, dan zijn we verbonden met onze eigen goddelijke natuur en worden we één met alles. Dit is het doel van de Tolteken.


De Vier Inzichten

Het eerste inzicht:

Wees onberispelijk in je woorden

Bedenk eens hoe vaak je hebt geroddeld over degene van wie je het meest houdt om steun van anderen voor je standpunt te krijgen. Maar jouw mening is niet meer dan alleen maar jouw zienswijze. Jouw mening komt voort uit jouw overtuigingen, jouw eigen ego, jouw persoonlijke droom. Als we onberispelijk in onze woorden worden, zal onze geest geleidelijk aan worden gereinigd van al het emotionele gif en zullen we dus anders gaan communiceren in onze relaties.'

Het tweede inzicht:

Vat niets persoonlijk op

Als je er een gewoonte van maakt je niets persoonlijk aan te trekken, hoef je geen belang meer te hechten aan wat anderen doen of zeggen. Je zult alleen op jezelf moeten vertrouwen om tot verantwoorde keuzes te komen. Je bent nooit verantwoordelijk voor wat anderen doen, je draagt alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. Als je dit begrijpt en dingen dus niet meer persoonlijk opvat, kun je nauwelijks meer worden geraakt door de willekeurige meningen of daden van anderen.

Het derde inzicht:

Ga niet uit van veronderstellingen

Bijna alle drama en verdriet in je leven is veroorzaakt door uit te gaan van veronderstellingen en het persoonlijk opvatten van woorden en daden. Omdat we iets niet begrijpen, bedenken we iets, iets wat het zou kunnen betekenen, en als de waarheid dan aan het licht komt, blijkt onze veronderstelling nergens op te slaan. Daarom is het altijd beter om vragen te stellen dan om uit te gaan van veronderstellingen.

Het vierde inzicht:

Doe altijd je best

De eerste drie inzichten zullen alleen dan werken wanneer je altijd je best doet. Verwacht niet dat je altijd in staat zult zijn onberispelijk in je woorden te zijn. Je vaste gewoontes zijn zo ingeslepen in je geest, dat het je niet altijd zal lukken. Maar je kunt 'je beste best' doen om onberispelijk in je woorden te worden. Verwacht evenmin dat je nooit meer iets persoonlijk zult opvatten, maar doe je best ervoor. En verwacht ook niet dat je nooit meer van een veronderstelling zult uitgaan. Maar je kunt het in ieder geval proberen. Oefening baart kunst.

Tekst Don Miguel Ruiz,
De vier inzichten - Wijsheid van de Tolteken.