donderdag 3 januari 2013

Geluk moet je zelf maken


Geluk moet je zelf maken. Het christelijke idee dat je eerst moet afzien om daarna je geluk te verdienen, klopt in ieder geval niet. Mensen die op hun knieën naar Compostela kruipen, worden daar niet per definitie gelukkiger van. Geen enkel onderzoek bevestigt de rol van het lijden om gelukkig te zijn.
Er bestaat een geluksformule.

50 procent van ons geluk is genetisch bepaald. Sommige mensen zijn daardoor altijd somber, anderen komen altijd fluitend de kamer binnen.

10 procent wordt bepaald door de omstandigheden:
geld, auto, een huis.

De overige 40 procent bepalen we zelf,
met onze kijk op het leven en de wereld.

Optimisme is daarbij het sleutelwoord. Hoe pessimistischer iemand is, hoe ongelukkiger. Dat is wetenschappelijk aangetoond, pessimisme is een even grote voorspeller voor ongeluk als roken voor longkanker.

Het voordeel is dat je optimisme kunt leren. Het heeft geen zin om te zitten wachten tot de vlinder van het geluk op je schouder komt zitten. Die komt niet uit eigen beweging.

Geluk heeft te maken met tevredenheid. Hoe tevreden ben je over deze vijf aspecten van het leven: relaties, werk, gezondheid, materiële omstandigheden en persoonlijke vrijheid? Als je daarover niet tevreden bent, helpt een minuutje in de zon niet om gelukkiger te worden.

Weet je wat ook veel bijdraagt aan je geluk? Dankbaar zijn, en die dankbaarheid tonen. Je kunt je eigen geluk verhogen door bijvoorbeeld je mentoren te bedanken, door een oud-leraar te laten weten hoe belangrijk hij voor jou is geweest. Of door je ouders te bedanken voor ze dood zijn.

Onze gezondheid is belangrijk om gelukkig te zijn. Maar vooral de omgekeerde relatie is interessant: optimistische, gelukkige mensen zijn minder ziek en genezen sneller als ze ziek zijn. Bij een onderzoek zijn zowel optimisten als pessimisten met een griepvirus ingespoten. De optimisten werden minder snel ziek.

Nonnen zijn een ideale groep om te onderzoeken omdat ze dezelfde levenswijze hebben, op dezelfde plek wonen en hetzelfde voedsel eten. Op basis van de motivatiebrieven bij hun intrede heeft een onderzoeker de optimisten van de pessimisten gescheiden. Daaruit bleek dat de optimistische nonnen aanzienlijk langer leefden dan de pessimistische.

Leo Borman
GELUK, The World Book of Happiness