vrijdag 4 januari 2013

Werkelijkheid of illusie


Het is waarschijnlijk voor velen onder u te onthutsend om te begrijpen dat van iedereen, verwácht kan worden dat hij egoïstisch is en zijn, of haar eigenbelang najaagt, of dat nu op een lompe of een subtiele manier gebeurt.

Dat brengt je ertoe om te begrijpen dat er niets is om je teleurgesteld over te voelen, niets om gedesillusioneerd over te zijn. Als je van meet af aan voeling met de werkelijkheid had gehouden, zou je nooit teleurgesteld zijn geweest. Maar je hebt ervoor gekozen mensen in stralende kleuren af te schilderen; je verkoos mensen niet te doorzien
omdat je verkoos jezelf niet te doorzien ..."

Anthony de Mello