zaterdag 12 januari 2013

Moeder Aarde


Ik ben de Moeder Aarde en u bent mijn kind.
Ontdek dus wie u bent en wat ons samenbindt.
Rotsen, stenen, klei en zand - alles is van mij een part.
Goud, kristallen, edelstenen zijn verborgen in mijn hart.

Bomen, struiken, bloemen, kruiden,
hoe het weelderig op mij bloeit.
En dan nog met ranken, zwammen, korstmossen is overgroeid.
Paarden, koeien, herten, beren, leeuwen dwalen op mij rond.
Slang en spin en slak en rat, geen een die er zijn huis niet vond.

Stille bronnen, snelle beken, brede stromen op mij vloeien
en tot poelen, meren, zilte wereldzeeën op mij groeien.
Haaien, zalmen en dolfijnen springen in hun element,
inktvissen, garnalen, krabben, krill en walvis zijn present.

Merels, zwaluwen en sterntjes vliegen dartel, wondermooi.
Terwijl haviken en buizerds rustig loeren op hun prooi.
Wormen, mieren, kevers kruipen, vossen komen aangezworven
en een zoemend bijenvolk vult gestaag mijn honingkorven.

Slechts de mens berooft zijn soort,
bederft de grond, vervuilt de zee,
doodt uit vreugde, kapt het woud,
geeft gifgas met de winden mee.

Mensen sterven, Aarde blijft
en zal helemaal genezen.
Maar de mens moet als een kind
weer leren vreedzamer te wezen.

Marian Green