dinsdag 19 februari 2013

Afstand nemen


Het is een bijzonder kenmerk van de krijgskunsten
om dat wat veraf is dichtbij te zien,
en dat wat dichtbij is van een afstand.

Miyamoto Musashi,
het boek van de vijf ringen

Musashi’s citaat geeft een oude wijsheid aan, namelijk dat datgene dat ver weg is vaak beter is te overzien dan datgene dat zich voor je neus afspeelt. Wat zich dichtbij afspeelt vraagt er juist weer om het nemen van afstand. Door die afstand krijg je overzicht, zie je patronen die je van vlakbij ontgaan.

In organisaties geldt dat ook. In datgene waar je dagelijks mee bezig bent treden ook herhalingen en patronen op die je gemakkelijk kunnen omgaan. Voor de meeste mensen geldt dat zij pas als zij afstand nemen, letterlijk en/of figuurlijk, en zaken "op een rijtje" zetten, in staat zijn om trends te onderkennen.

In het dagelijks handelen, reageren we voortdurend op de situatie van dat moment. In vergelijkbare situaties reageren we vergelijkbaar. We reageren op het incident. Maar, als iets zich vaker voordoet, dan kan er ook een belangrijke reden zijn waardoor de vergelijkbare situatie zich steeds opnieuw voordoet. Als we beseffen dat het fenomeen structureel is, dan kan er soms ook een structurele verbetering worden doorgevoerd.

Daarom neem afstand. Laat je niet altijd voortdurend meeslepen door de waan van het moment, maar neem de tijd om eens wat structureler met je werk bezig te zijn.