dinsdag 26 februari 2013

Citaten over bijgeloof


Wikipedia schrijft:

Bijgeloof (ook wel volksgeloof) is het geloof dat er iets veroorzaakt kan worden door het bovennatuurlijke krachten of machten. Door bepaalde handelingen uit te voeren zou men deze krachten kunnen neutraliseren, oproepen of bijsturen. Meestal heeft het betrekking op het verwerven van geluk en het afweren van ongeluk. Bijgeloof maakt niet deel uit van een traditioneel geloof, ook al heeft het daarmee het geloof in het bovennatuurlijke gemeen.

Bijgeloof heeft vaak betrekking op voorwerpen en symbolen. Dergelijke overtuigingen worden vaak bijgeloof genoemd als ze niet-religieus zijn of buiten traditionele geloofsovertuigingen vallen.

In de Westerse wereld speelde bijgeloof vooral in het verleden een belangrijke rol in het dagelijks leven. Bijgeloof verklaarde toevalligheden en gaf de mogelijkheid om risico op ongeluk af te wenden. In West-Europa heeft bijgeloof tegenwoordig een verwaarloosbare invloed op het openbare leven, maar het is nog steeds wijdverbreid in de samenleving.

Bijgeloof komt waarschijnlijk voort uit de menselijke eigenschap, verschillende concepten met elkaar te verbinden, zelfs als er geen werkelijk verband is. Strikt genomen blijkt het erg lastig om onderscheid te kunnen maken is tussen geloof en bijgeloof.Morgen ga ik voor de dertiende keer trouwen
denk je dat het ongeluk brengt?

Filmster uit Hollywood

Bijgeloof is de religie van de zwakke geest.

E. Burke

Ik geloof niet in bijgeloof,
want dat brengt ongeluk.

W. van Broeckhoven

Ik geloof niet dat een hoefijzer geluk brengt.
Men heeft mij immers gezegd dat het ook geluk brengt
als je er niet in gelooft.

W. van Broeckhoven

Het ergste bijgeloof:
zijn eigen bijgeloof voor het beste houden.

G. Lessing

Zo erg leeft bijgeloof nu ook weer niet.
Ik heb nog nooit iemand geweten
die zijn dertiende maand weigerde.

F. Muliar


De enige remedie tegen bijgeloof is wetenschap.

H.T.Buckle

De bijgelovige timmerman
hield bij alles wat hij deed hout vast.

Guy Mortier

"Gelooft u dat trouwen op een vrijdag ongeluk brengt?"
"Natuurlijk, waarom zou vrijdag een uitzondering zijn?"

W.van Broeckhoven

Het geheim van het bijgeloof
omtrent het met dertien aan tafel zitten is,
dat de meeste mensen
maar twaalf vorken en messen hebben.

G.S. Petrie

Sommige mensen zijn zo bijgelovig
dat ze hun dertiende maand zouden weigeren.

Verhoye

Vandaag ben ik niet bijgelovig,
zou het helpen?

**

"Ik zou die job aanvaarden
ware het niet dat ik bijgelovig was"
"Goed, dan zullen we je geen dertiende maand geven"

**

Bijgeloof verbindt oorzaak en gevolg op een manier
die alle logica tart en die zich niet objectief laat bewijzen.

L. Ashley

Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof
en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid.
Angst overwinnen is het begin van wijsheid.

Bertrand Russell
Engels filosoof en wiskundige

Het geweten is eigenlijk samengesteld uit:

Eenvijfde mensenvrees, eenvijfde bijgeloof,
eenvijfde gewoonte, eenvijfde vooroordeel
en eenvijfde ijdelheid.

A. Schopenhauer