woensdag 27 februari 2013


Diplomaat ...

Man die zijn vrouw er kan van overtuigen
dat een dure bontjas haar dik maakt.

**