woensdag 13 februari 2013

Houden van citaten


Van iemand houden om zijn goede eigenschappen
is geen kunst;
ondanks de slechte eigenschappen van iemand houden,
dat is liefde.

Harry Mulisch

Wie van een kind houdt geeft het niet in alles zijn zin; houden van is proberen het beste in het kind naar boven te halen, en het te leren houden van al wat moeilijk is.

Nadia Boulanger

"Maar hou je van hem?" vroeg ze.
"Wat is houden van?"
"Als je dat moet vragen," zei ze,
"hou je niet van hem."

Erica Jong

Hoezeer we ook houden van onze beminden,
er zijn momenten dat hun afwezigheid
een overklaarbare vrede betekent.

Anne Shaw

Jij bent die ander die al in mij zat,
waarvan ik altijd al hield en nu heb gevonden.

Emile Vollenhoven

Als je van me hield en ik van je hield,
hoe zou ik dan van je houden.

P.Geraldy

Ik hou van de lentemorgen, de namiddagen in de herfst,
de winteravonden en de zomernachten.

Maurice Chapelan

Zij hielden van elkaar.
Hij van hem en zij van haar.

John O'Mill

"Ik hou van je, voor altijd", zei de man
en hij keek op zijn horloge.

Vergheynst

Wij houden van bepaalde mensen,
iet om het goede dat zij ons gedaan hebben,
maar om het goede dat wij hen gedaan hebben.

Tolstoi

Lieve mensen houden van kinderen.
Kinderen houden van lieve mensen.

**

Van kinderen houden,
betekent op de eerste plaats dat je niets terug verlangt.

A.Mauriac

Liefde is alleen duurzaam als het paar
samen van veel dingen houdt
en niet alleen van elkaar.

W.L.

De mannen zijn oorzaak
dat de vrouwen niet van elkaar houden.

La Bruyère

Ik hou zoveel van jou dat,
als je me ooit verlaat,
ik met je mee ga.

W.van Broeckhoven

Wanneer de vrouwen van ons houden,
vergeven zij ons alles,
zelfs onze misdrijven
maar wanneer zij niet van ons houden vergeven zij ons niets,
zelfs niet onze deugden.

H.de Balzac

Om van de vrouwen te houden, mag je ze niet kennen,
en om ze te kennen, mag je niet van ze houden.

E.Jaloux

Natuurlijk hou ik van jou.
Ik ben je man.
Dat is mijn werk.

W.van Broeckhoven

Alleen daar houdt men van u
waar ge u zwak kunt tonen
zonder dat men daar misbruik van maakt.

**