zaterdag 16 februari 2013

Tijd


Onze tijd is afgeleid van de stand van de zon.
Het eerste apparaat om de tijd te meten,
was een zonnewijzer

Tijd (de ~ (m.), ~en)

Grootheid van de voortgang en opeenvolging van de gebeurtenissen als een ononderbroken stroom


Het geschikte of vastgestelde punt in de opeenvolging van de gebeurtenissen => tijdstip


Periode, deel van de opeenvolging van gebeurtenissen => tijdsafstand


Tijdperk Geregeld terugkerende tijdruimte of tijdstip waarin bepaalde verschijnselen optreden of bepaalde werkzaamheden verricht worden


[taalk.] Vormenreeks van een werkwoord die heden, verleden of toekomst uitdrukt => tempus


[geol.] Tijdseenheid van lage rang, één rang lager dan tijdvak.

Aldus Van Dale. Wikipedia schrijft:

Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als de vierde dimensie. Van een gebeurtenis kan gezegd worden dat deze na een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip. De tijd wordt wel gezien als een opeenvolging van tijdstippen. Daarnaast kan bepaald worden hoe lang een gebeurtenis na een andere plaatsvindt. Het betreft dan de tijdsduur tussen twee tijdstippen. Tijd is het begrip waarmee deze volgorde en duur worden beschreven. Tijd volgt uit het axioma van (of ligt zelf als axioma ten grondslag aan) oorzakelijkheid. Dat wil zeggen dat we tijd alleen kunnen definiëren als we het bestaan van oorzakelijkheid erkennen, of andersom, dat oorzakelijkheid alleen in termen van tijd kan worden gedefinieerd.

Snelheid van de tijdDe verbluffend snelle bewegingen van meesters in de vechtkunst – zo snel dat het ongeoefende oog ze niet kan volgen – kunnen in de gedachten van de uitvoerder worden verricht met haast balletachtige bedachtzaamheid en gratie, of 'ontspannen concentratie', zoals trainers en coaches het graag noemen. Die verandering in de snelheidsbeleving wordt in films als 'The Matrix' dikwijls overgebracht door afwisseling van versnelde en vertraagde versies van de handeling.

Het vakmanschap van atleten is (ongeacht hun aanleg) alleen met jarenlange, trouwe oefening en praktijk te bereiken. Eerst zijn er intensieve, bewuste inspanning en aandacht nodig om elke nuance van techniek en timing te leren. Maar op een gegeven moment raken de basisvaardigheden en hun neurale representatie zo in het zenuwstelsel verweven dat ze haast een tweede natuur worden en geen bewuste inspanning of besluiten meer vergen. Eén niveau van de hersenactiviteit kan automatisch verlopen terwijl een ander niveau, het bewuste, een tijdsbeleving creëert, een beleving die rekbaar is en verdicht of verruimd kan worden.

Bron: Oliver Sacks