maandag 18 maart 2013

Citaten over de mensEen slecht mens is altijd slecht,
maar hij is het slechtst
wanneer hij zich als een heilige voordoet.

Francis Bacon
Engels filosoof en staatsman
1561-1626

Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve.

Marcus Aurelius
Romeins keizer
121-180

De meeste mensen schreeuwen beter
dan ze praten.

**

Elke mens is een geweten voor zijn medemens;
dat is belangrijk, omdat de medemens er anders geen heeft.

**

Een mens brengt zijn leven door
met redeneren over het verleden,
klagen over het heden
en zich zorgen maken over de toekomst.

**

Mensen moet je in kleine dosis nemen.

**

Weinig mensen hebben de moed,
zich zo goed te tonen als ze zijn.

**

Het is beter alleen te zijn
dan onder saaie mensen.

**

Een ontevreden mens
vindt geen gemakkelijke stoel.

**

De helft van de wereld bestaat uit mensen
die iets te zeggen hebben en niet kunnen,
en de andere helft uit mensen die niets te zeggen hebben
en het steeds maar herhalen.

**

De mens is gemaakt op het einde van de week
toen God moe was.

**

Er zijn mensen
die in plaats van te luisteren naar wat men hun zegt,
al luisteren naar wat ze zelf zullen antwoorden.

**

De mens heeft de spraak gekregen
om zijn gedachten te verbergen.
De mensen leren uit de blunders van het verleden
hoe ze nieuwe kunnen begaan.

**

De dingen die de mensen het liefst willen weten
zijn gewoonlijk hun zaken niet.

**

Een mens ken je nooit
tot je een erfenis met hem hebt moeten delen.

**

Waarom heeft de Natuur de mens geschapen?
Was het om te tonen dat ze groot genoeg is
om te blunderen,
of was het pure onwetendheid?

**

Er is niets geringers dan een mens
en iets beters is er niet.

Hans Andreus
Nederlands dichter en schrijver
1926-1977

Een tevreden mens kan reizen
door zijn eigen thuis.

Anous

Een mensenleven
is als een dauwdruppel op een blad.

Socrates
Grieks filosoof
469 v.C. - 399 v.C.

Als apen er zouden in slagen zich te vervelen,
dan zouden ze mensen kunnen worden.

Johann Wolfgang von Goethe

De aap onderscheidt zich van de mens
door het ontbreken van de spraak want als hij zou kunnen zeggen:

"Ik ben een aap",
dan was hij een mens.

**

Ieder mens is een clown,
maar slechts weinigen
hebben de moed het te tonen.

C. Rivel

Wat de mens onderscheidt van de dieren
is de menselijkheid.

R Maes

De meeste mensen worden
als 'origineel' geboren
en sterven als 'kopie'.

**

Op de landkaart van het leven
is iedere mens een eiland.

**

Aan menig mens is niets zo echt
als zijn masker.

**

Alle dieren behalve de mens weten
dat de voornaamste plicht van het leven
is ervan te genieten.
 
**

Alle grote uitvindingen zijn
door depressieve mensen gedaan,
een mens kan maar creatief zijn
als hij een negatieve ingesteldheid heeft.

**
 
Alleen een gelukkig mens
kan anderen gelukkig maken.

**

Als een mens met zekerheden zal beginnen,
zal hij in twijfels eindigen,
maar als hij met twijfels zal willen beginnen,
dan zal hij in zekerheden eindigen.

**
 
Als ik een glas wijn drink,
word ik een ander mens,
en die ander heeft altijd geweldige dorst.

**

Bidden verandert de wereld niet,
maar bidden verandert de mens
en de mens verandert de wereld.
 
**
 
De dieren die het minst op de mens lijken,
zijn het meest gelukkig.

**
 
De mens is
de ergste kwaal voor zichzelf.

**
 
De mens die vrijheid opeist,
denkt aan geluk.

**
 
De mens die zich omringt met feiten,
niet toestaat dat hij verrast wordt,
geen flits van intuïtie kent,
geen veronderstellingen maakt,
geen risico neemt,
leeft in een afgesloten cel.

**
 
De mens is het enige levende wezen
dat zich bewust is dat het sterven moet,
en het enige dat lacht.

**
 
De mens is vrij,
maar hij vindt zijn beperking
in zijn eigen vrijheid.

**

De morele mens houdt van zijn ziel,
de gewone van zijn bezit.

**
 
De ontmoeting met een goed mens
blijft altijd een mooie herinnering
in ons leven.

**
 
Een groot mens is iemand
bij wie je je niet klein voelt
maar groot voelt.

**

Een mens heeft twee oren en één mond
om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
 
**

Een mens moet bang zijn voor het leven,
niet voor de dood.

**
 
Een mens trachten te begrijpen is zo moeilijk
dat men hem gemakkelijkheidshalve veroordeelt.

**
 
Een tevreden geest is de grootste zegening
die een mens in deze wereld kan hebben.

**
 
Gelukkig is de mens
die niet achter het geluk aanzit als achter een vlinder,
maar dankbaar is voor alles wat hem gegeven werd.

**

Het meeste verkeer komt voort uit de angst om alleen te zijn, indien de mens erin slaagde te berusten in zijn eenzaamheid, zou het gras tussen de straatstenen groeien.

**
 
Hij die de kracht van woorden niet kent
zal niet in staat zijn een mens te leren kennen.

**
 
Vleierij en glad van tong zijn,
wijzen zelden op een oprecht mens.

**
 
Wie is een groot mens?
Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.

**

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden,
zo heeft een mens de liefde nodig om mens te worden.
 
**
 
Zolang een mens in staat is zijn gedachten te formuleren, heeft hij ze buiten zichzelf in een vorm neergezet en kunnen ze hem niet overweldigen.

**

De mens
50& goed
50% kwaad
"Het zijn maar percentages -
zei Balkenende

Loesje

Wees jezelf
er zijn al zoveel anderen.

Loesje