maandag 11 maart 2013

Citaten over filosofie


Filosofen kauwen voortdurend
zonder iets in de mond te hebben.

Einstein

Er zit meer filosofie in een fles wijn
dan in alle boeken.

Louis Pasteur

Als een filosoof je een antwoord geeft,
versta je je eigen vraag niet meer.

Andre Gide

Een filosoof is een man
die bij gebrek aan een vrouw
de hele wereld omarmt.

Peter Ustinov

Mijn filosofie heeft me niet bijgebracht,
maar veel bespaard.

Kant

De juiste methode
om zich een idee te vormen over filosofie,
is te bedenken dat er filosofen zijn.

Alain
Frans filosoof en essayist

Een beetje filosofie leidt tot atheïsme,
maar grote hoeveelheden brengen ons terug naar God.

Francis Bacon
Engels filosoof en staatsman
1561-1626

Filosofie wanneer oppervlakkig bestudeerd,
wekt twijfel op,
wanneer grondig onderzocht,
verjaagt het.

Francis Bacon
Engels filosoof en staatsman
1561-1626

Het gaat bij filosofie om het denken over het denken, het hoogst bereikbare is dat we minder bevooroordeeld zijn als we ons losweken van dingen die we doorgaans klakkeloos aanvaarden.

Volkskrant Magazine
Desanne van Brederode

Het aardige van de filosofie is,
dat zij bestaat bij de gratie van het oneens-zijn.

Boudewijn Büch

De moed tot de waarheid
is de eerste voorwaarde voor de studie der filosofie.

W.F. Hegel
Duits filosoof
1770-1831

Filosofie is de natuurwetenschap
van het immateriële.

F. Hellers

Alles wat filosofen doen,
is het voortbrengen van nog meer filosofie.

Willem Frederik Hermans
Nederlands schrijver
1921-1995

Niemand kan troost vinden bij religie of filosofie
tenzij hij er eerst mee geworsteld heeft.

Aldous Huxley
Engels schrijver
1894-1963

Wat allemaal filosofie heet,
moet niet met de filosofie zelf verward worden.

Karl Jaspers

Filosofie is tenslotte niet veel anders
dan beroepsmatig twijfelen aan waarheden als koeien.

Freek de Jonge

Het is eenvoudiger 10 boeken met filosofie te vullen
dan één principe in praktijk te brengen.

Leo Tolstoy
Russisch romanschrijver