woensdag 27 maart 2013

Citaten over jaloezie


Jaloezie of ijverzucht is een gemoedstoestand of emotie waarbij men datgene wenst te krijgen wat een ander reeds heeft gekregen, of wenst dat de ander datgene niet had. Dit kan zowel om materie, eigenschappen als om relaties gaan. Het gevoel is gerelateerd aan afgunst maar is niet synoniem daaraan. Iemand anders heeft iets dat de jaloerse persoon belangrijk vindt om te hebben. Als de ander gezien wordt als gelijkwaardig zal de jaloezie erger zijn, omdat de jaloerse persoon aanneemt dat hij of zij de gewilde zaak net zo goed zelf had kunnen hebben.

Bertrand Russell zei dat jaloezie één van de machtigste oorzaken van verdriet is. Het is een universeel en ongelukkig aspect van de mensheid, want niet alleen is de jaloerse persoon ongelukkig door deze emotie, hij of zij wenst ook een ander ongeluk toe.

Wikipedia

**

Bedelaars benijden miljonairs niet,
hoewel zij natuurlijk andere bedelaars,
die meer succes hebben, wel benijden.

Bertrand Russell

Bewondering:

Jaloersheid in zondags pak.

F. Lambrechts

Er is een soort liefde die zo hevig is
dat jaloersheid geen kans krijgt.

François de la Rochefoucauld

Everybody pities the weak;
jealousy you have to earn.

Arnold Schwarzenegger

Jaloers zijn op een vriend bewijst
dat je niet echt zijn vriend bent.

P. Soupault

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen,
vooral aan zelfvertrouwen.

E. van der Steen

Jaloezie, jaloezag, jaloeziejewel.

Sander de Vaan

Jaloezie:

Ik zet mijn beste beentje voor,
waar de ander over struikelt.

Jacob Bisschops

Morele verontwaardiging is jaloezie
met een hoge hoed op.

H.G. Wells

Negatieve gedachten onderhouden met angst,
jaloersheid en haat,
is zich langzaam maar zeker vergiftigen.

Roger Clerc

Neid ist die Eifersucht darüber,
daß sich Gott auch mit anderen Menschen
außer uns beschäftigt.

Ernst R. Hauschka

Nieuwsgierigheid is de dochter der jaloezie.

Molière

Ook de haat kent zijn jaloezie:
we willen onze vijand voor onszelf hebben.

Friedrich Nietzsche

Woede en jaloezie kunnen, net als liefde,
niet verdragen hun voorwerp uit het oog te verliezen.

George Elliot

Jaloezie drukt het verlangen uit,
zich met de benijde te meten
en is als zodanig een compliment.

Godfried Bomans
Nederlands schrijver
1913-1971

In de jaloezie is de zuster der liefde
zoals de duivel de broeder der engelen is.

Chevalier de Bouffiers

Bij vrouwen is de liefde even vaak
de dochter als de moeder der jaloezie.

Ludwig Börne
Duits journalist en criticus
1786-1837

De graadmeter voor succes
is louter de jaloezie van de ontevredenen.
 
Salvador Dali
Spaans schilder
1904 - 1989

Waar jaloezie is, is liefde.
Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen.

F. Hellers

Jaloezie wordt, als ziekte,
tegen de avond erger.

Paul Léautaud
Frans schrijver
1872-1956

De jaloezie is
de eigenliefde van het vlees.

Etienne Rey
Frans literair criticus
1789-1867

De jaloezie is de grootste aller kwalen,
en tegelijk die welke het minst medelijden wekt
bij hen die haar veroorzaken.

Francois de la Rochefoucauld
Frans schrijver
1613-1680

Er is in jaloezie
meer eigenliefde dan liefde.

Francois de la Rochefoucauld

Wat de smarten van de schande
en de jaloezie zo hevig maakt is,
dat de ijdelheid niet kan helpen
om ze te dragen.

Francois de la Rochefoucauld

Ik besluit mijzelf
maar niet verder te citeren uit jaloezie
op de pen van zeven jaar geleden.

Renate Rubinstein
Nederlands schrijfster, journaliste en columniste.
1929-1990

De jaloezie van vrienden richt mij te gronde,
niet de haat van vijanden.

Friedrich von Schiller
Duits dichter
1759-1805

Jaloezie is een gebrek aan vertrouwen,
vooral aan zelfvertrouwen.

Eric van der Steen
Nederlands schrijver en letterkundige

Jaloezie volgt als een loodsvisje
de haai der liefde.
 
Eric van der Steen

Jaloezie is een bewijs,
dat men een hart heeft,
zoals jicht een bewijs is,
dat men benen heeft.

Paul-Jean Toulet

Morele verontwaardiging
is jaloezie met een hoge hoed op.

Herbert George Wells

Jaloezie is alleen dan plezierig,
wanneer men ze opwekt.

Gloria Wynne

De mens die liefheeft zonder jaloezie,
heeft niet werkelijk lief.

Zohar

De jaloezie is de grootste aller kwalen,
en tegelijk die welke het minst medelijden wekt
bij hen die haar veroorzaken.

Francois de la Rochefoucauld

Die pestkop

Ik zal wel iets hebben
waar ie jaloers op is.

Loesje