dinsdag 12 maart 2013

Citaten over reizen


In alle culturen zijn sprookjes, mythen, legenden en parabels bekend waarin mensen reizen. In die verhalen verwijst de reis vaak naar een innerlijke weg die de mens kan gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verhaal over het bestijgen van een berg, over de tocht van de pelgrim of over het avontuur van de held (waarin archetypische patronen te herkennen zijn). Dat soort verhalen zijn voortgevloeid uit en sluiten aan bij een Universeel verlangen dat in ieder mens aanwezig is.

Voorbeelden van symbolische verhalen over reizen die mij sterk aanspreken zijn verhalen over de queeste naar de heilige graal in ridderromans of de zoektocht naar steen der wijzen of het levenselixer in de alchemie. Over grote ingewijden als Boeddha, Pythagoras en Jezus wordt geschreven dat zij veel hadden gereisd voordat zij hun wijsheid aan grote groepen overdroegen.

Reizen kan positief bijdragen aan je vorming als mens.

Hieronder volgen citaten over reizen die me aanspreken
omdat ze bepaalde aspecten helder maken.

De dwaas zoekt zijn geluk in de verte.
De wijze kweekt het onder zijn voeten.

**

Degene die vertrekt is niet degene die arriveert.

**

Ik ben een reiziger en een zeeman.
Elke dag ontdek ik een nieuwe landstreek in mijn ziel.

**

De wereld is een boek
en zij die niet reizen
kunnen slechts één pagina lezen.

Augustinus

Er is maar één koninklijke weg
voor de spirituele reis ... Liefde.

Sri Sathya Sai Baba

Als je jong bent is reizen
een deel van je opvoeding;
als je ouder bent
is het een deel van je ervaring.

Francis Bacon

Volg niet de voetsporen van de wijzen uit het verleden,
maar zoek wat zij zochten.

Matsuo Basho

Reizen is meer dan genieten van fraaie uitzichten:
het is een voortdurende en diepgaande verandering
van ideeën van het leven.

Miriam Beard

Advies van een reisbureau:
Boekt en gij zult ondervinden.

Alec Beaufish

Je kunt niet reizen op het pad
totdat je het pad geworden bent.

Gautama Boeddha

Waarom vallen reizen zo dikwijls tegen?
De brochure wint het zo dikwijls van de werkelijkheid
omdat je helaas met jezelf op reis moet.

Alain de Botton

Reizen is proeven van de wereld.

Henny Bröcheler

Reizen is naar jezelf kijken
tegen een andere achtergrond.

Jan Brokken

Wie verre reizen doet,
kan veel verhalen.

Matthias Claudius

Het is beter een mijl te reizen
dan om duizend boeken te lezen.

Confucius

Reizen is een manier
om vragen te stellen die je thuis niet stelt.
Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf.

Herman de Coninck

We zijn geen menselijke wezens op een spirituele reis.
We zijn spirituele wezens op een menselijke reis.

Stephen R. Covey

De spirituele reis is individueel, zeer persoonlijk. Die kan niet worden georganiseerd of gereguleerd. Het is onjuist te menen dat iedereen één en hetzelfde pad dient te bewandelen. Luister naar je eigen innerlijke waarheid.

Ram Dass

Als jij je vooroordelen verliezen wilt,
moet je reizen.

Marlene Dietrich

Men moet niet nadenken
over het eindresultaat van zijn werk,
zoals men ook niet reist om aan te komen,
maar om te reizen.

Johann Wolfgang von Goethe

De ware reiziger
heeft geen reden nodig om op reis te gaan.

Johann Wolfgang von Goethe

Geluk is een manier van reizen
geen eindbestemming.

Roy Goodman

Er is maar één middel
om te leren thuisblijven:
op reis gaan.

Karel Jonckheere

De langste reis is de reis naar binnen
voor de mens die zijn bestemming heeft gekozen.

Dag Hammerskjold

De spirituele reis bestaat niet in het bereiken van een nieuwe bestemming waar een mens verkrijgt wat hij niet had of wordt wat hij niet was. Deze bestaat uit het oplossen van onwetendheid omtrent het Zelf en het leven, en de geleidelijke groei van begrip dat het begin vormt van een spiritueel ontwaken.

Aldous Huxley

De grote desillusie van het reizen is te bemerken, hoe men zelf op reis gaat – en hoe juist dit zelf de bagage is die men zo graag had thuis gelaten.

Evert Janssen

De reis die men onderneemt in het innerlijk leven is even lang als de afstand tussen leven en dood; het is de langste reis die men in zijn leven ervaart en men moet alles goed hebben voorbereid, zodat men niet hoeft terug te keren na een zekere afstand te hebben afgelegd.

Hazrat Inayat Khan

Het leven is een reis,
liefde de bestemming.

Victoria Marshall

Reizen is: je land verlaten
om er opnieuw naar te verlangen.

Bart Mesotten

Reizen worden innerlijk gemaakt,
en de meest gewaagde worden gemaakt
zonder dat we van onze plaats bewegen.

Henry Miller

Je loopt niet naar een doel.
Lopen is ook geen middel.
Lopen is zelfs geen doel meer.
Geniet van iedere stap,
want je bent al aangekomen.

Thich Nhat Hanh

Wij maken grote reizen om dingen te zien
waarop wij in onze woonplaats geen acht slaan.

Plinius

De neiging tot reizen is op zich zelf gemakkelijk te verklaren, want in miljoenen mensen is daar de ingeschapen drang te reizen naar het ware, doch onbekende Vaderland.

Jan van Rijckenborgh

Waarheen moet je reizen?
De verten liggen in het hart.

Rainer Maria Rilke

Er is maar één reis:
de reis naar binnen

Rainer Maria Rilke

Reizen verruimt,
zich afzonderen verinnigt.

André de Rycker

De eerste schreden zijn waardeloos,
als de weg niet tot het einde wordt begaan.

Shankara

Ergens geweest te zijn
maakt menigeen gelukkiger dan er te zijn.

Peter Sirius

De meeste van ons denken beter na over wat we met twee weken vakantie gaan doen, dan over wat we met de rest van ons leven gaan doen.

P. Sookdhew

We zijn aardse mensen op een spirituele reis naar de sterren. De opdracht van onze weg op aarde is om naar binnen te keren, om te weten wie we zijn, om in te zien dat we met alles en allen verbonden zijn en dat er geen afgescheidenheid bestaat.

Lakota Seer

Reizen is de kunst zich thuis te blijven voelen.

Eric van der Steen

Een reis is als een mens op zich;
geen twee zijn hetzelfde.

John Steinbeck

Ik reis niet om ergens naar toe te gaan,
maar om weg te gaan.
Ik reis om te reizen.

Robert Louis Stevenson

Reizen is fataal voor vooroordelen,
betweterigheid en kleingeestigheid.

Mark Twain

Wij reizen om te leren
dat wij evengoed thuis konden blijven.

Julien de Valckenaere

Als je op een plaats blijft en het komen en gaan van de seizoenen ervaart, ben je voortdurend op reis.
Dan reis je met de aarde.

Marguerite Yourcenar

De wijze weet zonder te reizen,
heeft inzicht zonder te kijken,
bereikt iets zonder te handelen.

Lao Zi

Een reis van duizend mijlen
begint met de eerste stap.

Lao Zi

Een verstandige reiziger heeft geen vastomlijnde plannen
en is er niet op uit ergens aan te komen.

Lao Zi