zondag 7 april 2013

Citaten over de krant


Vele mensen eten slechts
opdat de mond
ook wat te doen zou hebben
terwijl zij hun krant lezen.

Helmut Arntzen

Een krant is
een uitleenbibliotheek
met hoge bloeddruk.

Arthur Baer

De advertenties in een krant
geven een beter beeld
van wat er in een land omgaat
dan het redactionele gedeelte.

Henry Ward Beecher

Kranten zijn de onderwijzers
van het gewone volk.
Dat eindeloze boek, de krant,
is onze nationale trots.

Henry Ward Beecher

De mensen kunnen tegenwoordig
niet meer slapen
als ze de krant niet gelezen hebben,
en als ze de krant gelezen hebben
kunnen ze niet meer slapen.

Jean de Boisson

Directeur:

'Je mag tijdens de werkuren de krant lezen.
Maar lees in dat geval
aandachtig de werkaanbiedingen.'

Wiet van Broeckhoven

Op de redactie van een krant.
'Ik kom de krant opzeggen.'
'Begint u maar.'

Wiet van Broeckhoven

De belangrijkste dienst die de krant ons bewijst
is dat zij de mensen leert alles wat gedrukt is
met argwaan te benaderen.

Samuel Butler
Engels dichter
1612-1680

Succes is de ruimte
die men in de krant inneemt.
Succes is de onbeschaamdheid
van één dag.

Elias Canetti
Oostenrijks schrijver en filosoof

Kan iemand volhouden dat iemand met een zekere ontwikkeling iets uit een krant kan leren dat de moeite waard is? Hij kan er uit leren wat er in het parlement gezegd is, werpt u tegen. Wel, zal dat tot zijn ontwikkeling bijdragen?

Robert Cecil

Met een krant kun je zowel
een minister als een vlieg doodslaan.

Herman de Croo

Van niets word je zo oud
als van de ontdekking dat je kinderen
in de geschiedenisles leren
wat je nog in de krant hebt gelezen.

Peter Darbo
Vlaams aforist

De krant, die zijn best doet
om iedere vierkante kilometer land en zee
een verslag van zichzelf te doen uitbrengen
aan je ontbijttafel.

Ralph Waldo Emerson
Amerikaans dichter en filosoof
1803-1882

Elke krant bestaat uit evenveel woorden,
of er nu nieuws is of niet.

Henry Fielding
Engels schrijver
1707-1754

Een krant wordt niet gemaakt
door haar redacteuren,
maar door haar abonnées.

Emile de Girardin

Een krant is een lange brief
die de schrijver aan zichzelf richt,
en het meest verwonderlijke is nog
dat hij zichzelf
van zijn eigen nieuws voorziet.

Julien Green
Amerikaans/Frans schrijver
1900-1998

Redacteur:

Een man in dienst van een krant,
wiens taak het is het kaf van het koren te scheiden,
en te zorgen dat het kaf gedrukt wordt.

Elbert Hubbard
Amerikaans schrijver en uitgever
1859-1915

Advertenties bevatten de enige waarheden
in een krant waar men van op aan kan.

Thomas Jefferson
Amerikaans president (3e),
filosoof en kunstenaar
1743-1826

Democratie is de wil van het volk.
Elke ochtend lees ik verbaasd in de krant
wat ik nou weer wil.

Wim Kan

De grens van zijn denken
is de witte rand van zijn krant.

Gerd de Ley
Vlaams schrijver

Vroeg in mijn leven heb ik opgemerkt
dat geen enkele gebeurtenis ooit correct
in een krant vermeld wordt.

George Orwell
Engels schrijver
1903-1950

Mij interesseert één ding:
vormen te vinden die in staat zijn
het leven van de krant te verlengen.

Oey Tjeng Sit
Nederlands kunstenaar
1917-1987

"Voor allen vrijheid!"
eist de meerderheid der kranten,

"Althans," zo gaan zij voort,
"voor onze geestverwanten."

J.A. Alberdingk Thijm

Ik hoor de laatste tijd steeds
meer verhalen over krantenjongens,
die begonnen zijn als miljonair.

Eli Asser

Een journalist moet nooit laten blijken
dat hij iets niet snapt.
Als hij uitsluitend publiceerde
wat hij wel snapte
hadden we niet alleen witte benzine
maar ook witte kranten.

Simon Carmiggelt

Door twee weken met vakantie te gaan
krijg je viermaal meer post en kranten
dan wanneer je diezelfde twee weken
gewoon thuis zou blijven.

Van Kooten & De Bie

Wanneer alle kranteartikelen
die er dit jaar alweer over zijn geschreven
eetbaar zouden zijn geweest,
was de hongersnood al uit de wereld.

Van Kooten & De Bie

Het komt vaak voor dat men,
bij het verschonen van de krant,
minutenlang in een stinkende kattebak
staat te lezen.

Van Kooten & De Bie

Beroemd zijn is dat ze vanaf je dertigste
je necrologie beginnen bij te houden bij de krant

Van Kooten & De Bie

Advertenties in een krant zeggen meer over
wat er in een land omgaat
dan het redactionele gedeelte.

Henry Ward Beecher

Het is nog niet erg genoeg dat men de bomen omhakt:
men maakt er daarna ook nog krantepapier van.

Gaby vanden Berghe

Pechvogel:

Onschuldige omstander die jaren na de oorlog
gedood wordt door een onontplofte bom
en wiens naam ze dan nog fout in de kranten afdrukken.

Colin Bowles

De kranten slapen met de regering
en in die kamer horen zij niet thuis.

Ben Bradlee

Wie in de krant komt,
mag blij zijn dat hij erin staat
en als zijn naam correct gespeld is,
kan hij nooit een reden
om te mopperen hebben.

Jimmy Breslin

De mensen lezen de krant vooral
om meer te vernemen
over andermans problemen,
en het leesplezier verdubbelt
als het over de problemen gaat
van iemand die ze kennen.

Harold Brighouse

Elke krant
heeft zijn eigen luchtje.

Kadé Bruin

Het doorsnee-Nederlandse dagblad kun je zo langzamerhand definiëren als: een krant waarin meer geschreven wordt over voetbalwedstrijden die niet zijn doorgegaan dan over boeken die wel zijn verschenen.

C. Buddingh

'Heb jij de krant gelezen?'
'Nee, jij?'
'Ik ook niet.'

'Wel, wat denk je ervan?'
'Niets, en jij?'
'Ik denk er net zo over.'

'Bravo! Ik stel vast dat we er
dezelfde politieke meningen op nahouden!'

Cami

Als je nog eens bevestigd wilt zien
hoe onredelijk mensen kunnen zijn,
moet je een advertentie in de krant zetten
waarin staat dat je iets te koopt hebt
tegen elk aannemelijk bod.

Aldo Cammarota

Als Gutenberg de kranten had kunnen voorzien,
zou hij zijn uitvinding voor zich hebben gehouden.

Carmen Sylva

Het enige nut van een criticus is
dat hij je naam in de krant plaatst.

Hugo Claus

Waarom kunnen kranten
zich niet beperken tot hun frontpagina?
En alleen verschijnen
als er echt nieuws is?

Herman de Coninck

Toneel is iets, dat,
te oordelen naar de kranteverslagen,
alleen maar goed wordt gespeeld
als er geen recensenten bij zijn.

Gaston Durnez

Sommige mensen halen de krantenkoppen,
anderen halen de geschiedenis.

Philip Elmer-Dewitt

Vroeger las men de krant
om zich te informeren, om wat bij te leren;
egenwoordig leest men ze om zich te ergeren.

Emile Faguet

Gezeten aan het stuur van een snelrijdende auto
is het meelezen in de krant van je rechterbuurman
uitermate onbeleefd.

Rinus Ferdinandusse

De krant is de natuurlijke vijand van het boek,
zoals een hoer van een deftige vrouw.

Edmond en Jules de Goncourt

Goede journalisten proberen hun krant,
niet zichzelf, interessant te maken.

Sigmund Graff

De leesbare boeken zijn zo leesbaar
omdat zij samengesteld zijn uit zinnen
die iedereen iedere dag
in ieder boek en iedere krant leest;
men leest ze dan ook niet.

Richard Greystream

Dertig seconden op het avondnieuws
is een voorpagina waard
in alle kranten van de wereld.

Edwin Guthman

Proberen erachter te komen
wat er in de wereld gebeurt door de kranten te lezen
is net als proberen te zeggen hoe laat het is
door naar de grote wijzer van de klok te kijken.

Ben Hecht

Kranten:

Stapels vuiligheid ter vervanging
van de zuivere bossen
die aan krantenpapier
werden verknoeid.

Herwig Hensen

Een krant is des te vrijer
naarmate ze minder abonnees heeft.

Guy Hocquenghem

Iedere morgen troost de krant me
met de dood van anderen.

Pierre Humbourg

De man die niets leest is beter opgevoed
dan de man die alleen maar kranten leest.

Thomas Jefferson

Advertenties zijn de enige waarheden
die je in de krant kunt lezen.

Thomas Jefferson

Als het aan mij zou zijn om te beslissen of we een regering zouden moeten hebben zonder kranten, of kranten zonder een regering, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om het laatste te kiezen.

Thomas Jefferson

De laatste troost die ik heb
is de zekerheid dat er in de eeuwigheid
gelukkig geen kranten zijn.

Sören Kierkegaard

Wat men vroeger
van de daken schreeuwde
staat nu in de krant.

Juul Kinnaer

De krant is
opium voor het volk.

Henk Kooyman

Het uitzicht op de wereld
kan met een krant worden versperd.

Stanislaw Jerzy Lec

Mocht je de ogen van een arend hebben, dan zou je de krant kunnen lezen op zo'n 500 meter afstand, maar als je het blad wil omdraaien zou je een kwartier nodig hebben om heen en weer te vliegen.

Pierre Légaré

De drie beste manieren
om de mensen eraan te herinneren
dat we de bomen moeten sparen:

Via de kranten, de weekbladen en posters.

Pierre Légaré

Een krant is een meneer,
maar zelden wat je noemt
een kerel uit één stuk.

Herbert Leupen

Ik heb de kranten van vorig jaar
allemaal laten inbinden
en toen ik de inhoud bekeek,
bleek die voor 50% te bestaan uit valse hoop,
voor 47% uit onjuiste voorspellingen
en voor 3% uit leugens.

Georg Christoph Lichtenberg

Overal ter wereld verwarren de mensen
wat ze in de krant lezen met nieuws.

A.J. Liebling

Bijna alle beschaafde mensen
worden kwaad als ze de krant lezen.

Eric Linklater

Wanneer een groot journalist
een grote krant verlaat,
verliest die krant slechts één lezer.

François Mauriac

Succes heb je
wanneer je moeder over je leest
in de kranten.

Mike Nichols

Spiegels en kranten
moet je nooit geloven.

John Osborne

'Stonden hier vroeger geen bomen?'
'Inderdaad. Jij leest zeker geen kranten?'

Jan-Willem Overeem

Als je van plan bent je vakantie
in Israël door te brengen
kun je maar beter
de voorpagina van de kranten overslaan.

Amos Oz

Recept voor een langer leven:

Lees alleen
de krant van gisteren.

Zarko Petan

De lezers van een krant
hebben de critici die ze verdienen.

Hugo Raes

Zolang men met een tv-toestel
geen muggen kan doodslaan,
zolang kan tv
de krant niet vervangen.

**

Wat er ook op een dag gebeurt,
het past altijd precies in de krant.

Jerry Seinfeld

De zekerste manier
om zelf in een krant te komen,
is er één te lezen
terwijl je de straat oversteekt.

Alberto Sordi

Het verschil tussen de man en de vrouw is,
dat de vrouw met oude kranten de kachel aanmaakt.
De man herleest ze.

Eric van der Steen

Deadline: vlijmscherpe, op keelshoogte
over de weg van de geboorteplaats van het nieuws
naar de krantenkiosk gespannen ijzerdraad.

Alex Stockman

De rubrieken van Lezers in een krant
is een psychotherapeutische rubriek,
die ons waarschijnlijk drie krankzinnigengestichten
per jaar uitspaart.

C.F.P. Stutterheim

Persvrijheid is het recht om te zeggen
wat de eigenaar van de krant denkt,
op voorwaarde
dat het de adverteerders niet stoort.

Hannen Swaffer

De kranten worden duurder,
maar als je ze wat langzamer leest
blijven ze per uur even goedkoop.

Toon Verhoeven

Oude kranten op de stoep leggen
is ook tekstverwerking.

Toon Verhoeven

De helft van de Amerikanen leest geen krant.
De helft van de Amerikanen gaat nooit stemmen.
Laten we hopen dat het dezelfde helft is.

Gore Vidal
 
Trek je niets aan van slechte recensies.
De kranten van vandaag
zijn het toiletpapier van morgen.

Jack Warner

Uitgevers doden goede bomen
om slechte kranten in leven te houden.

James G. Watt

Zolang de krantenjongens
kunnen hopen dat ze miljardair worden,
zullen ze geen revolutie maken
om van de miljardairs krantenjongens te maken!

Wolinski

Ambtenaren zijn de beste echtgenoten.
Als ze thuiskomen zijn ze niet moe
en hebben ze de krant al gelezen.

P B

Wie veel kranten verslindt,
begint er op de duur
erg bedrukt uit te zien.

Gerd de Ley

Een dorp is een plaats
waar de mensen de krant lezen
om te kijken of alles klopt
wat erin staat.

O C

Prinsessen hoeven geen predictor te kopen
om te weten of ze in verwachting zijn.
Ze lezen het wel in de krant.

**

Als men de koppen
uit de kranten zou weglaten,
zou het een stuk stiller
in de wereld zijn.

Kurt Tucholsky

Kranten om de vorige dag
te vergeten.

Elias Canetti

In de trein:

De krant waarop u zit,
bent u die aan het lezen?

**

Terug uit vakantie moet je de kranten
van boven naar onder lezen,
dan zie je eerst wat er gebeurd is
en daarna wat de experts voorspeld hadden.

Kadé Bruin

Een krant is een uitleenbibliotheek
met hoge bloeddruk.

Arthur Baer