maandag 8 april 2013

Citaten over de belastingen


Man tegen inspecteur van belastingen:

'Zou u a.u.b. willen voortmaken?
Mijn kalmeermiddel is bijna uitgewerkt.'

Wiet van Broeckhoven

Op deze wereld is niets zeker,
behalve de dood en de belastingen.

Benjamin Franklin
Amerikaans staatsman en fysicus
1706-1790

De belangrijkste manier
waarop het internet van invloed zal zijn,
is dat het de overheden moeilijker zal maken
belastingen te innen.

Milton Friedman
Amerikaans econoom
1912-2006

Men kondigt nooit verhogingen
van belastingen aan,
wel aanpassingen.

Marnix Gijsen
Vlaams letterkundige en schrijver
1899-1984

De verkiezingsbeloften van vandaag
zijn de belastingen van morgen.

Martin Luther King
Amerikaans predikant
1929-1968

De staat, die zich onderhoudt
door buitensporige belastingen,
is een soort Ugolino, die zijn kinderen opeet
om hun een vader te behouden.

Valtour

Belastingen zijn de prijs voor beschaving.
In het oerwoud bestaan ze niet.

Richard Wagner
Duits componist
1813-1883

Inflatie is de enige vorm van belasting
die opgelegd kan worden zonder wetgeving.

Milton Friedman

Dat er vooruitgang gemaakt wordt is onloochenbaar.
De gemiddelde Amerikaan betaalt tegenwoordig
tweemaal zo veel aan belasting
als hij vroeger aan loon ontving.

Henry Louis Mencken
Amerikaans journalist en criticus
1880-1956

Dean Swift stelde voor belasting te heffen op vrouwelijke schoonheid en iedere vrouw haar eigen aanslag te laten bepalen. De belasting zou met opgewektheid worden betaald.

F. Saunders

Handelaar:

Iemand die verkoopt onder de prijs,
meer belasting betaalt dan hij verdient
en het saldo belegt in onroerende goederen.

Julien de Valckenaere
Vlaams aforismenschrijver
1898-1958

Tel die dag voor gewonnen,
wanneer, draaiend om haar as,
De aarde verschoond blijft
van belastingaanwas.

Franklin P. Adams

We zullen misschien nooit de armoede afdoende kunnen bestrijden, maar met de prijzen en belastingen van tegenwoordig kunnen we beslist wél de rijkdom uit de wereld helpen.

Joey Adams

Als er vermakelijkheidsbelasting
op het feminisme werd geheven,
waren we van al onze economische problemen af.

Gerrit Komrij

Mensen met een belastingschuld
hebben teveel verdiend.

Van Kooten & De Bie

Vrijgezellen zouden
meer belastingen moeten betalen.
Het is niet eerlijk
dat sommige mannen
gelukkiger zijn dan andere.

Oscar Wilde

Seks is nog de enige belangrijke menselijke activiteit
die belastingvrij is gebleven.

Russell Baker

Iemand is volwassen
als hij begint te zeuren over belastingen.

O.A. Battista

De meeste politici zijn specialisten
in het veranderen van verkiezingsbeloften
in belastingen.

O.A. Battista

Belastingaangifte:

Vergissen is wenselijk.

Joop Been

Spijt is achteraf
voldane vermakelijkheidsbelasting.

Senta Berger

Politicus:

Gewiekste goochelaar
die uit zijn verkiezingshoed beloften tovert
en die daarna, in één handomdraai,
verandert in belastingen.

Gaby vanden Berghe

De uitgifte van overheidsobligaties
is de best geörganiseerde hold-up:
de uitbetaalde rente na belastingen is lager
dan de vermindering van de koopkracht.

Robert Bilsen

Als een popgroep besluit
toch weer te gaan samenwerken
is meestal de belastingaanslag binnen gekomen.

Jan Blaaser

Belastingverlaging is als een ufo:

Iedereen spreekt erover,
maar niemand heeft het gezien.

Hendrik Bogaert

Niets is zo zeker als de dood,
behalve dan de belastingen.

Elisa Bonaparte

Kijkgeld:

Belasting op
de ontbrekende waarde.

Chris Bouchard

Een fiscaal fraudeur
is een belastingplichtige
die hardnekkig probeert
een beetje geld over te houden
voor eigen gebruik.

Philippe Bouvard

Belastingen werden uitgevonden
opdat niet iedereen zin zou krijgen
om het ver te schoppen.

Philippe Bouvard

Het is de plicht van de rijken geen belastingen te betalen, om rijk te kunnen blijven, zoals het de plicht is van de sukkelaars om niet te bezuinigen zodat ze trouw kunnen blijven aan hun situatie.

Philippe Bouvard

Alle kolenhandelaren zijn zwartwerkers,
zei de belastingcontroleur.

Robert Brewaeys

Elk jaar wordt het belastingformulier
eenvoudiger om in te vullen.
En moeilijker om te betalen.

Brickman

Ik betaal belasting voor elke euro
die ik in mijn zak steek.
En BTW voor elke euro
die ik er weer uitneem.

Brickman

Hij werd veroordeeld voor iets
wat hij niet deed.
Hij betaalde zijn belastingen niet.

Brickman

Ik moest bij de inspecteur van de belastingen komen. Hij wilde weten waar ik het geld vandaan gehaald had om mijn belastingen te betalen.

Brickman

We zijn een zachtaardig volkje.
De kerel, die de belastingen uitvond,
mocht een natuurlijke dood sterven.

Brickman

Vult u uw belastingbiljet nog helemaal eerlijk in
of doet u het ook alleen
nog maar eerlijkheidshalve?

Kadé Bruin

Wat helpt dat nu daarop te pochen,
dat je als mens zo vrij zou zijn?
Je moet op tijd belasting dokken,
al sterf je ook van sjaggerijn.

Wilhelm Busch
Schein und Sein, 1909

Ik hou van mei. De belastingformulieren zijn op de post. De kachel kan uit. De tuin is nu van mij en niet meer van de winter, en de kerstdrukte is nog zeven maanden weg.

Martin Buxbaum

Rijkdom:

Je belastingen kunnen betalen
zonder te moeten lenen.

Bing Crosby

Op het moment dat je je belastingen moet betalen
besef je dat je eigenlijk niet de middelen hebt
om het geld uit te geven dat je verdient.

Frédéric Dard

Eenvoudig belastingsysteem:

Hoeveel geld
heb je vorig jaar verdiend?
Schrijf dat bedrag
over op onze rekening.

Stanton Delaplane

Waar elders vind je een land waarin belastingontduiking en bouwovertreding tot nationale sporten zijn uitgegroeid en tegelijk iedereen wil dat zijn buur de wet beter naleeft?

Yves Desmet

Er is maar één ding erger
dan vermogensbelasting te moeten betalen,
en dat is géén vermogensbelasting te moeten betalen.

Thomas R. Dewar

Een belasting
op uiterlijke kentekenen van domheid
zou veel meer opbrengen
en ze is niet te ontduiken.

Koen Dille

Hoe slecht van karakter een kind ook is,
het is altijd goed voor belastingvermindering.

Pyllis Diller

Kijkgeld:

Belasting die voor Belgische televisie wordt betaald
door mensen die naar de Nederlandse,
Franse en Duitse zenders kijken.

Gaston Durnez

Belastingen acht de Belg een nationale plicht
voor allen die er niet kunnen aan ontsnappen.

Gaston Durnez

Voor het invullen van een belastingformulier
moet men filosoof zijn,
dat is voor een wiskundige veel te moeilijk.

Albert Einstein

Een man kent in zijn leven drie zekerheden:

Dood, belastingen en vrouwen.
Het is vaak moeilijk te zeggen
wie van de drie het ergst is.

Albert Ellis

Pas bij het invullen van de opgaven voor de inkomstenbelasting beseft men hoeveel geld men gespaard had als men geen inkomen gehad had.

**

In het begin waren Adam en Eva erg gelukkig, want ze hoefden niet te werken, geen belasting te betalen, ze hadden geen advocaat, geen dokter, geen kind, geen hond.

W.C. Fields

Als je niet drinkt, niet rookt en geen auto hebt,
dan ben je een belastingontduiker.

Tom Foley

Belastingaangifte doen
is een kwestie van
combineren en deduceren.

Shelly Friedman

De ene zijn belastingfraude
is de ander zijn belastingverhoging.

Ray Garland

Zij die de belastingen stemmen,
betalen er geen.

Jos Gevers

De zinloosheid van rijkdom
wordt in twee geschriften duidelijk uiteengezet:

De bijbel en het aangiftebiljet
voor de inkomstenbelasting.

Th. Gilcrafter

Harp:

Piano na belastingaftrek.

Arnold H. Glasow

Het verschil tussen belastingvermijding en belastingontduiking
is de dikte van de gevangenismuren.

Denis Healey

Belastingen worden nooit verhoogd
om het belang van de belastingbetalers te dienen.

Robert A. Heinlein

Dat komt ervan als je beroemd bent in Nederland.
Alleen bij de belastingen wordt er nota van genomen.

W.F. Hermans

Weinig alcohol verbruiken
is ook een vorm van belastingontduiking.

Kris Jan Jacobs

Achter ieder succesvol man
staat een moeder,
een vrouw
en een belastingontvanger.

Ethel Jacobson

Die uiterste datum van 1 april
maakt de aangifte inkomstenbelasting
er niet geloofwaardiger op.

Fons Jansen

Een kind is voor de belasting aftrekbaar
want het kan beschouwd worden
als een relatiegeschenk.

Fons Jansen

Schrijven wordt pas helemaal een kunst
zodra je je belastingaangifte gaat invullen.

Dries Janssen

Belastingontduiking is de enige
intellectuele bezigheid die nog geld opbrengt.

John Maynard Keynes

De politieke beloften van gisteren
zijn de belastingen van vandaag.

William Lyon Mackenzie King

Jaarinkomen:

Meer dan ik opgeef aan de belastingen,
minder dan ik tegen mijn vrienden zeg
en zeker minder dan ik uitgeef.

Yvonne Kroonenberg

De filosofie leert je
dat je ze niet kunt meenemen.
De belastingen leren je
dat je ze ook niet kunt achterlaten.

Mignon McLaughlin

Belastingontduiking schijnt nog steeds te lonen:
"Bespreken kost zilver,
verwijgen is goud."

Wim Meyles

Misdaad loont niet, zei de bankrover,
maar je hoeft er tenminste
geen belasting over te betalen.

Wim Meyles

Er was eens een Fransman
die zoveel belasting betaalde
dat de dag waarop hij stierf
de regering failliet ging.

Roger Pierre

Een belastingbetaler is iemand die voor de staat werkt
zonder daar een examen voor afgelegd te hebben.

Ronald Reagan

De Nederlandse schatkist zou mogelijk
weer snel gevuld raken,
indien er vermakelijkheidsbelasting
zou worden geheven
op het politieke toneel in Den Haag.

J. Smook

Betaal nooit vandaag belastingen
die je morgen kan betwisten.

Christopher Ward

Als de staat de lonen niet kan verhogen,
moet je de loontrekkenden helpen minder uit te geven,
door de belastingen te verhogen.

Wolinski

Ideaal zou zijn als je
je belastingen zou kunnen aftrekken
van je belastingen.

Jean Yanne

Denken is één van de weinige dingen
waar niemand ooit belasting
over heeft kunnen heffen.

Charles Kettering,
Amerikaans uitvinder